Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2003

Myndigheter väljer bort allvarliga ekobrott

Många ekobrott upptäcks för att de har begåtts av lågutbildade småföretagare med dålig ekonomi. Den gruppen och deras relativt harmlösa brottslighet har samhället resurser för att spåra upp.

Ett klart mönster av selektion som medför prioritering av enklare, och mindre samhällsskadliga, brott redovisas i en doktorsavhandling vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet av Lars E Korsell.

Vanligaste ekobrottet
Bokföringsbrott är det vanligaste registrerade ekobrottet. Men det behöver inte betyda att bokföringsbrott vare sig är de grövsta eller mest frekventa ekobrotten. Hypotesen i avhandlingen är däremot att bokföringsbrott är vanligast på grund av samhällets mekanismer för att upptäcka ekobrott och på grund av bokföringsbrottens hantering i kontroll- och rättskedjan.

– Bakgrunden till att jag granskar selektionsmekanismer är att de kan vilseleda i uppfattningen om hur omfattande den verkliga brottsligheten är. De brott som upptäcks och som myndigheterna arbetar med är inte alla brott. Syftet med avhandlingen är att beskriva hur mindre allvarliga ekobrott gärna förs fram, säger Lars E Korsell.

Spaningsbrott
Ekobrott är oftast så kallade spaningsbrott. De upptäcks för att statsmakterna riktar kontroll och spaning mot dessa brott. Vilken brottslighet vi har bestäms därför inte bara av brottsligheten utan minst lika mycket av myndigheterna som hanterar denna, förklarar Korsell.

Inom ekobrottsområdet har det visat sig att just bokföringsbrott är hyfsat enkla att bearbeta inom givna resursramar, enligt undersökningar som redovisas i avhandlingen.

– Ungefär som i musikgruppen Nationalteaterns progglåt med textraderna “…..ett, tu tre är bengen där och trålar”. Det finns en tendens att myndigheterna letar där de enklast hittar misstänkta, även om de grövre brottslingarna går fria, förklarar Lars E Korsell.

Lars E Korsell är verksjurist vids Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och ansvarig för BRÅ:s förebyggande forskning om ekobrott.

Doktorsavhandlingens titel: Bokföringsbrott – en studie i selektion

Disputationen äger rum fredag 28 november kl. 13.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset i Frescati. Opponent är professor Per Ole Johansen vid Oslo universitet. Ole Johansen är en av Nordens ledande experter på ekonomisk och organiserad brottslighet.

Lars E Korsell kan nås på tfn 08-401 87 11, lars.korsell@bra.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera