Tema

Magnetkamera förbättrar diagnosen av reumatism

Ledgångsreumatism – reumatoid artrit (RA) – kännetecknas av en ledinflammation som gradvis förstör kroppens leder och rörelseförmåga. Därför är det viktigt att sjukdomen upptäcks och behandlas så tidigt som möjligt. Reumatologen Kristina Forslind beskriver i en avhandling från Lunds universitet hur magnetkameraundersökning och en viss sorts antikroppar på ett tidigt stadium kan göra det lättare att ställa diagnosen.

När en läkare idag misstänker ledgångsreumatism gör han eller hon först en klinisk undersökning av patientens symtom och ledernas smärta, svullnader och rörelseförmåga. Sedan röntgas händer och fötter, och man tar prover som sänka, RF (en antikropp som kallas reumafaktor) och CRP (ett protein som det finns mer av när man har en inflammation i kroppen).

Ger alla prover ett entydigt svar så är det klart att patienten har ledgångsreumatism, och behandlingen kan börja. Men ofta är svaret otydligt. Patienten kan ha s k positiv RF, hög sänka och högt CRP-värde, men samtidigt bara få ledbesvär och normala röntgenbilder.

– En tredjedel av patienterna kan höra till den här svårbedömda gruppen. Bland dem skulle vi vilja kunna skilja på dem som har en ”ilsknare” form av ledgångsreumatism och dem som har en ”snällare” form eller någon annan och ofarligare inflammation, säger Kristina Forslind.

– De förra bör behandlas med moderna antireumatiska läkemedel. För de senare skulle det kanske räcka med mildare inflammationshämmande medel, som Ipren och liknande.

– Idag behandlar vi alla patienter i den här gruppen på samma sätt. Det innebär att somliga blir överbehandlade medan andra blir underbehandlade i sjukdomens tidigaste fas – just när det är allra viktigast att dämpa inflammationen för att förhindra framtida ledskador.

Kristina Forslind har i sin forskning undersökt möjligheterna att använda magnetkamera, MR, och en sorts antikroppar kallade anti-CCP. Båda metoderna gav bra resultat. MR-bilder av patientens knä kunde till och med visa förändringar som inte syntes på röntgen och som varken patienten själv eller den undersökande läkaren kunde känna. Att mäta anti-CCP-värdena i blodet gav också värdefull information.

En internationell grupp arbetar för närvarande med att ta fram rekommendationer för hur den här sortens MR-undersökningar ska göras för att ge maximal nytta till minimalt pris. Om de går att göra utan kontrastmedel, vilket flera studier tyder på, så handlar det om en snabb, enkel och helt smärtfri undersökning.

Avhandlingen heter Prediction of disease progression in early rheumatoid arthritis. Disputationen äger rum den 11 december.
Kristina Forslind träffas på 042-12 55 62, e-post kforslind@hotmail.com.

Magnetkamera förbättrar diagnosen av reumatism

 lästid ~ 2 min