Tema

Inbjudan till Polardag 2003 med tema Beringia!

Beringia är temat för årets Polardag – Polarforskningssekretariatets årliga evenemang med populärvetenskapliga föreläsningar på ett aktuellt tema. Polardagen hålls torsdagen den 27 november kl 13-16.30 på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4, Stockholm.Området kring Berings sund, både i Nordamerika och Ryssland, har sedan 1920-talet benämnts Beringia och begreppet myntades av den svenske biologen Eric Hultén. Mer om detta, och om den danske upptäcktsresanden Vitus Bering som givit sitt namn till området, och om befolkningarna i området kommer Polardagen att handla om.

Program Polardag 2003: tema Beringia

Torsdagen den 27 november kl 13-16.30


13.00 Välkomna till Polardagen! Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet

13.15 Kommandør i bånd. Vitus Bering og hans opdagelsesrejser. Peter Ulf Möller, Slavisk institut, Århus universitet

13.45 Beringia – ett livskraftigt biogeografiskt begrepp. Bengt Jonsell, Professor Bergianus Em.

14.15 Nikolajeffs luftfärd. Jesper Nikolajeff, cirkusartist

14.25 Paus och förfriskningar

15.00 Nuu-chah-nulth-indianerna på västkusten av Vancouverön – en sydlig utlöpare av en äldre cirkumpolär kultur. Carl-Johan Gurt, Institutionen för religionshistoria, Stockholms universitet

15.30 Canoe demonstration. Film om tillverkningen av harpuner, rep och en valjaktskanot. Introduktion av Carl-Johan Gurt

15.45 Silverpilen Nikolajeff, club juggling. Jesper Nikolajeff, cirkusartist

15.50 En etnobiologisk pionjär. Frans Reinhold Kjellmans studie av tjuktjernas hushållsväxter. Ingvar Svanberg, Institutionen för östeuropastudier, Uppsala universitet

16.20 Avslutning

***

Välkomna till Beijersalen
Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4

Kontaktinformation
För ytterligare information om Polardagen, ring 08-673 96 07, 070-344 92 51

Inbjudan till Polardag 2003 med tema Beringia!

 lästid ~ 1 min