Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2003

Omvandlingen av Göteborg, Stockholm och Malmö under hundra år

Svenska städer har genomgått stora förändringar sedan slutet av 1800-talet. Men hur har detta påverkat människors livsmiljö och vardagsliv? Lennart Zintchenko har i sin avhandling följt förändringarna som skett i främst Göteborg, Stockholm och Malmö med hjälp av artiklar som klippts ur svenska dagstidningar. Klippsamlingarna berättar om de minnen, erfarenheter och förväntningar som utvecklingen gett upphov till mellan åren 1880-1990. Här skildras städerna ur olika perspektiv – som småstad, storstad, slum, idyll, stadsbild och minnesbild. Resultatet visar hur viktigt det är ta vara på klippsamlingar och använda dem källmaterial för både forskare och historiskt allmänintresserade.

Undersökningen som bygger på ett tiotal klippsamlingar är en studie över det stadshistoriska tidsmedvetande och den kollektiva minnesbildning som utvecklas och förändras i samband med svenska städers omvandlingar.Tidningsklippens speciella karaktär av att tillhöra en samling presenteras i sammanhanget som en fråga med betydelse för den verksamhet som bedrivs på museer, arkiv och inom kulturmiljövården. Särskild uppmärksamhet riktas mot det stadshistoriska tidsmedvetandets och den kollektiva minnesbildningens betydelseskapande, dess intentioner och konflikter. Parallellt med dessa analytiska trådar presenterar och skildrar Zintchenko samtidsförankrade miljöbeskrivningar och stämningar från den undersökta tidsperioden.

Det som klippsamlingarna förmedlar av städernas förändringar har relevans för den institutionaliserade kulturarvssektorn samt det intresse för kulturarv, kollektiva minnen och historiebruk som just nu växer fram.

Avhandlingen består också av egna fotografier och återgivna tidningsklipp som utgår från och bygger vidare på det betydelseskapande som berörs i studien. Här bidrar bokens bildmaterial till ett betraktande av och tänkande om staden utifrån en bred meningsskapande process. Detta skiljer sig från andra visualiserande målsättningar vilka mer ensidigt behandlar staden utifrån specialiserade och väl avgränsade områden som arkitektur, konst, socialrealistisk dokumentärfotografi, stadsplanering, bebyggelsehistoria, geografi eller ekonomisk historia.

Avandlingens titel: Stadens tidsbilder. Om minnen, erfarenheter och förväntningar utifrån stadens omvandlingar i Sverige 1880 – 1990.
Disputationen äger rum fredagen den 28 november 2003 kl. 10.00
Opponent: Fil.dr Kjell Hansen
Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Lennart Zintchenko, tel. 031- 12 84 81,
e-post lennart.zintchenko@ethnology.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 4865, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 4865, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera