Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2003

Att gå som på räls är bra, är dåligt, blir bra igen

Vad är det för likhet mellan spårvagnar och utsvängda jeans? Jo, synen på dem varierar med tiden. Tomas Ekman har skrivit en avhandling som handlar om en teknik som tidigare lagts i malpåse tas upp och blir en framtidsvision – för andra gången.

I början av 1900-talet kom den elektriska spårvagnen till Stockholm och den betraktades som ett modernt och effektivt transportmedel som revolutionerade stadstrafiken.

Under mellankrigstiden skedde dock en gradvis omvärdering i takt med att allt fler bilar och bussar började göra anspråk på gatuutrymme. Till och med spårvägsbolagets egna direktörer började uppfatta spårvagnar som stela, ickeflexibla och gammaldags, och de inledde en nedläggning av spårvägen. Denna avveckling fullbordades i samband med högertrafikomläggningen 1967, då de sista spåren i vägen revs upp.

Men under slutet av seklet omvärderades spårvägen ytterliggare en gång. Tvärbanan, spårvägen som går mellan Sickla och Alvik, har blivit en succé som har bidragit till att många nu ser spår i vägen som ett miljövänligt och modernt system med stor framtidspotential. Att göra trafiken spårbunden förs idag fram som ett starkt argument för fler spårvagnar – samma egenskap som ett halvt sekel tidigare motiverade avvecklingen. Men hur gick det egentligen till? Och varför har spårvägen i Stockholm omvärderats i grunden så många gånger under 1900-talet?

Avhandlingen visar att det till stor del beror på enskilda makthavares värderingar och hur man i olika tider sett på olika transportmedel. På 50-talet var bilen en symbol för friheten, man kunde själv välja vilka gator man ville åka på och när man ville. Idag är bilen snarast en symbol för trängsel och miljöproblem.

Istället har alltså spårvägen, den gamla stela tekniken, blivit den moderna och effektiva lösningen för stadens framtid och den här trenden finns även ute i Europa där spårvagnar gjort sitt återtåg i till exempel Paris och Grenoble på senare år. Gårdagens teknik blir morgondagens!

Avhandlingens namn: Spår i vägen. Teknikval, politik och spårvägstrafik i Stockholm 1920-2002
Disputation äger rum fredag 28 november kl. 10.15 i föreläsningssal E1; Lindstedtsvägen 3, entréplan, KTH

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Tomas Ekman kan nås på telefon 070-714 8128 eller via e-post tekman@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera