Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2003

Arbetslöshet “smittar”

En persons arbetslöshetstid beror på hur många andra som är arbetslösa i närområdet. En hög arbetslöshet i närområdet bidrar, enligt en ny rapport från IFAU, till att personers arbetslöshetsperiod kraftigt förlängs.

Ungdomar som bor i områden där många är arbetslösa har en lägre sannolikhet att lämna arbetslösheten än jämförbara ungdomar som bor i områden med färre arbetslösa. Om man exempelvis jämför två ungdomar med samma bakgrund (t ex kön, utbildning, betyg och födelseland) men som bor i områden med hög respektive låg arbetslöshet, kan man förvänta sig att det tar ca 25 procent längre tid för personen i området med den högre arbetslösheten att lämna arbetslösheten. Resultaten tyder således på att arbetslöshet “smittar”, d v s att arbetslöshet bland dem som en person umgås med kraftigt förlänger personens egen arbetslöshetstid.

Bakgrund
Arbetslöshet innebär ofta sociala och psykologiska kostnader för de drabbade. Tidigare studier har visat att det är lättare att vara arbetslös om många av ens vänner och bekanta också är arbetslösa. En förklaring är att styrkan i att följa den sociala norm som säger att man inte ska ligga samhället till last varierar med antalet arbetslösa i omgivningen. Då arbetslösheten ökar är det enligt detta resonemang inte lika jobbigt att vara arbetslös, vilket leder till att den arbetslöse söker färre arbeten och tiden i arbetslöshet blir längre än vad den annars skulle ha varit. Resultatet av denna s k sociala interaktion blir alltså längre arbetslöshetstider och högre arbetslöshet än vad som annars hade varit fallet. Arbetslöshet “smittar” därför i den bemärkelse att arbetslöshetens nivå påverkar hur länge andra är arbetslösa.

Rapporten bygger på data avseende alla ungdomar mellan 20 och 24 år som bodde i Stockholms län under perioden 1992-1999 (drygt 180 000 personer).

Rapporten heter “Social interaktion och arbetslöshet” och är författad av Peter Hedström (Oxford University), Ann-Sofie Kolm (IFAU och Uppsala universitet) och Yvonne Åberg (Stockholms universitet).

Kontaktinformation
Vill du veta mer? Kontakta Ann-Sofie Kolm på telefon 018-471 70 81 eller via e-post: ann-sofie.kolm@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera