Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2003

Mikrodialys – en ny teknik som kan förbättra övervakning efter levertransplantation.

Resultat som redovisas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet visar att mikrodialys av en transplanterad lever är användbart för att följa leverns metabolism och status. Preliminärt kan också förbehandling av donatorn med substansen UDCA ha en skyddande effekt på den transplanterade levern.

Leverfunktionen efter en transplantation bestäms inte enbart av faktorer som beror på donatorleverns kvalitet eller av faktorer hos levermottagaren. Även faktorer som beror på organets förvaring under väntetiden eller vid insättningen i levermottagaren är av betydelse. Skador här, s.k. ischemi-reperfusions-skador, leder till negativ påverkan på den transplanterade leverns metabolism.

Metoder för att i detalj studera leverns status utvärderas i Grzegorz Nowak avhandling från enheten för transplantationskirurgi, Karolinska Institutet. Med mikrodialys kan leverns metabolism studeras genom att halten i levern av glukos, laktat och glycerol mäts. Experimentella studier visade skillnader i effekten på leverns metabolism om blodflödet varit strypt under kalla eller varma förhållanden, kunskap som kan ha klinisk betydelse. Laktat/pyruvat-kvoten beräknandes och visade sig ha hög känslighet för att påvisa skada i levern, vilket sannolikt gör mätning av kvoten användbar i klinisk praxis.

Även en klinisk studie på patienter gjordes, för att studera den transplanterade leverns metabolism i människa. För att utvärdera användningen av mikrodialys vid levertransplantation studerades det normala förloppet av återhämtning. För att avgöra om mikrodialys kan användas för att diagnostisera förändringar i samband med komplikationer till levertransplantation krävs dock fortsatta studier.

Experimentella studier gjordes också av om förbehandling av donatorn med enteral ursodeoxycholsyra (UDCA) kan öka leverns motståndskraft mot ischemi-reperfusions-skada. Dessa resultat antyder att UDCA kan ha en skyddande effekt på den transplanterade levern, kontrollerade kliniska studier bör därför utföras.

Avhandlingens titel:
Monitoring and prevention of ischaemia-reperfusion injury in liver transplantation: Experimental and clinical studies

Författare:
Grzegorz Nowak, Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet, tel. 08-585 826 71, eller mail: grzegorz.nowak@cfss.ki.se

Disputation:
Fredag 28 november 2003, kl. 9.00, Föreläsningssal R64, Huddinge Universitetssjukhus.

Avhandlingens abstract (pdf) finns på: http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-606-5

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera