Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2003

Marianne Nivert utsedd till ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan i Göteborg har beslutat utse Marianne Nivert till innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning under perioden 1 januari 2004 till 31 december 2004.

– Jag är förstås väldigt hedrad och stolt över att få jobba med Handelshögskolan i Göteborg, säger Marianne Nivert. Jag ser fram emot att få samarbeta med studenterna och bidra med mina erfarenheter från arbetet som koncernchef i Telia och styrelseledamot i en mängd andra bolag. Framför allt tror jag att min tid i ett företag som Telia, som förändrat hela sin kommersiella roll från en monopolsituation till att leva i full konkurrens, kan vara av stort intresse.

– Vi är mycket glada att Marianne Nivert vill dela med sig av sin stora erfarenhet, säger Rolf Wolff, Handelshögskolans rektor. Hennes erfarenheter från många olika verksamheter, hennes engagemang i förtroendefrågor och hennes djupa kunskaper om den dynamiska telecombranschen kommer att vara mycket värdefulla för Handelshögskolan, våra studenter och forskare.

Marianne Nivert är tidigare VD och koncernchef på Telia och hon har lång industriell erfarenhet från telecombranschen. Hon började på nuvarande Telia 1963, först på personalavdelningen och sedan på allt högre befattningar inom företaget. Under åren 2000 till 2002 var hon koncernchef.

Marianne Nivert är aktiv i en rad styrelser och hon är bl. a. styrelseordförande i Posten, ledamot i SSAB, Beijer-Alma, Wallenstams Fastighets AB, Fjärde AP-fonden, Systembolaget, Huddinge universitetssjukhus, Chalmers tekniska högskola, Svensk Exportkredit AB och SNS. Hon är också ledamot i förtroendekommissionen.

År 2001 placerades Marianne Nivert på 12:e plats på Wall Street Journals lista över Europas 30 mest inflytelserika affärskvinnor.

Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond har enligt gåvobrev daterat 11 mars 1999 donerat medel för finansiering av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning. I enlighet med gåvobrevet skall till anställningen utses:

“person med betydande erfarenhet och som är erkänt skicklig som företagsledare. Vederbörande skall bedömas vara oantastlig avseende sin affärsmoral och sin moral som företagsledare. Akademiska meriter som exempelvis licentiat- doktorsexamen eller professorsbehörighet är inget krav – dock meriterande. Personens förmåga att i den akademiska miljön – i undervisning och seminariearbeten, i handlednings- och forskningsuppgifter – belysa företagandets villkor och krav är av stor betydelse. Gästprofessors möjligheter att befrämja och utvidga Handelshögskolans kontaktnät och externa relationer skall tillmätas stor vikt. Till gästprofessor skall rekryteras företagsledare med lång erfarenhet.”

Tidigare innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur har varit Björn Wolrath, 2000, Claes Dahlbäck, 2001 och Marcus Storch, 2002.

För ytterligare information, kontakta:
Annica Bragd, Ek.Dr., kontaktperson för Assar Gabrielssonprofessuren, 031-7735607
Rolf Wolff, rektor vid Handelshögskolan i Göteborg, tel: 031-7735521


____________________________________________________________________________
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Kontaktinformation
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera