Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2003

Förändringar i vita blodkroppar kan ge diabetiker hjärt-kärlsjukdom

Personer med åldersdiabetes har förändringar i sina vita blodkroppar, vilket kan ha betydelse för diabetikers ökade risk för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Avhandlingen baseras på en klinisk studie av 64-åriga kvinnor. Resultaten visar att personer med åldersdiabetes har högre nivåer av vissa receptorer på de vita blodkropparna monocyterna. Några av de förhöjda receptorerna bidrar till aktivering och rekrytering av monocyter till kärlväggen, andra bidrar till upplagring av kolesterol. Båda dessa funktioner anses ha betydelse för utvecklingen av åderförkalkning.

Avhandlingen visar också att fettsyror förekommer i höga nivåer i blodet hos personer med ålderdiabetes. Fettsyrorna leder till högre nivåer av de receptorer som kan medverka till cellernas upplagring av kolesterol.

I likhet med resultaten i tidigare studier visar avhandlingen att diabetessjuka kvinnor har förhöjda nivåer av inflammationsmarkörer i blodbanan jämfört med kvinnor utan diabetes. I studien ingick även kvinnor med så kallad nedsatt glukostolerans, vilket är ett förstadium till diabetes. Hos dessa kvinnor såg forskarna likartade förändringar som hos diabetikerna. Studien visar också att övervikt och fetma, som är vanligt vid diabetes, är starkt förknippade med förhöjda nivåer av både inflammationsmarkörer och receptorer.

De funna förändringarna kan vara en bidragande orsak till att personer med åldersdiabetes löper tre till fyra gånger så hög risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än personer som inte har diabetes.

För mer information kontakta:
Examinerad läkare Linda Svensson, mobiltelefon: 070-841 13 87, minicall: 0740-35 97 58, e-post: linda.svensson@wlab.gu.se

Handledare:
Professor Olov Wiklund, telefon: 031-342 29 54, e-post: wiklund@wlab.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, hjärt-kärlinstitutionen

Avhandlingens titel: Studies on Receptors for Modified LDL in Human Monocytes and Macrophages – a Link between Diabetes and Atherosclerosis?

Avhandlingen försvaras fredagen den 21 november klockan 13.00 i sal F3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera