Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2003

Ryggmärgsbråck ger nedsatt funktion även i överkroppen

Barn med ryggmärgsbråck har varierande symtom på funktionsnedsättningar. För att kunna ge effektiv sjukgymnastik är det viktigt att känna till orsaken till barnens problem. Simone Norrlin har i sin avhandling visat att nedsatta funktioner i kroppen ovanför bråcket påverkar både förflyttningsförmågan, hållningskontrollen och handrörelserna hos barnen.

De mest typiska symtomen är nedsatt motorisk och sensorisk funktion nedanför bråcket, i benen, men även nedsatt funktion ovanför bråcket är vanligt. Barnen har vanligtvis problem med dagliga aktiviteter, men bakgrunden till deras svårigheter är inte alltid helt uppenbar. Syftet med Simone Norrlins studier var att identifiera nedsatta funktioner ovanför bråcknivån, vilka skulle kunna påverka förflyttningsförmågan, att analysera hållningskontrollen i sittande ställning, samt att analysera rörelsemönstret och kontrollen av målriktade handrörelser.
Resultaten visar att ju högre upp på ryggen som bråcket sitter, desto större behov har barnen av assistans när de vill förflytta sig. Det finns också ett samband mellan nedsatt handfunktion och nedsatt kognitiv funktion. Barn med tidiga hjärnstamssymtom eller skolios har ett större assistansbehov.

Barn med ryggmärgsbråck har långsammare kontroll av kroppshållningen än barn utan funktionshinder, vilket kan innebära en oförmåga att göra snabba justeringar av kroppshållningen. Gruppen med ryggmärgsbråck har även sämre precision, krokigare rörelsesträcka och kortare uppbromsning av målriktade handrörelser jämfört med en kontrollgrupp. Dessutom har de svårt att snabbt anpassa handrörelser till en ny situation.

Nedsatta funktioner ovanför bråcknivån är vanliga hos barn med ryggmärgsbråck och påverkar deras förflyttningsförmåga och hållningskontrollen när de sitter ned. Nedsatt precision och koordination samt svårigheter med motorisk anpassning skulle delvis kunna förklara deras problem vid målriktade handrörelser.

Simone Norrlins resultat bidrar med viktig kunskap inom rehabiliteringen för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck. De behöver regelbunden och noggrann uppföljning av sina motoriska svårigheter, tidig stimulans till självständig förflyttning och träningsstrategier som är anpassade efter deras individuella och specifika svårigheter.

Författare: Simone Norrlin
Avhandlingens titel: Mobility, Sitting Posture and Reaching Movements in Children with Myelomeningocele
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Disputationen äger rum fredag 28 november kl. 9.15 i Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Opponent är professor Lennart von Wendt, Department of Child Neurology, University of Helsinki, Helsingfors, Finland

Kontaktinformation
Vidare information: Simone Norrlin kan nås på telefon 070/661 2062 eller via e-post simone.norrlin@beta.telenordia.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera