Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2003

Så hittar nervtrådar till målet

Dagens kirurger är skickliga på att sy ihop avslitna nerver, men den skadade kroppsdelen återfår sällan full funktion. Ett sätt att förbättra läkningen kan vara att utnyttja tillväxtfaktorer, proteiner som hjälper nervtrådar att hitta fram till sitt mål.

De proteiner som fungerar som molekylära vägvisare kan antingen attrahera nervtrådar, eller repellera dem. Christina Lillesaar, doktorand i cellbiologi vid Linköpings universitet, har detaljstuderat detta förlopp genom att odla celler från tandpulpan hos råttor tillsammans med nervceller. Tandpulpan är ett av kroppens mest smärtkänsliga organ, beroende på att den kan attrahera nervtrådar som förmedlar smärta.

Resultaten som presenteras i hennes doktorsavhandling tyder på ett känsligt samspel mellan de olika proteinerna.

Tidigt i fosterutvecklingen, när tandanlaget är omoget, blockeras tillväxten av nervtrådar genom att pulpacellerna utsöndrar mycket repellerande faktorer. Längre fram i samband med att tanden bryter fram får de attraherande faktorerna övertaget, blockaden släpper och nervtrådarna kan börja växa in i pulpan.

Studier av cellodlingarna visar för första gången hur samspelet mellan pulpans celler och nervcellerna fungerar när de rör sig fritt, i det här fallet i en gel av det kroppsegna ämnet kollagen. Resultaten visar att de kända tillväxtfaktorerna NGF och GDNF orsakar en riklig tillväxt av nervtrådar. Men tillväxten fortsatte i viss utsträckning även när dessa proteiner slogs ut med antikroppar, vilket betyder att det också finns andra, hittills okända faktorer med i spelet.

– Genom att öka kunskaperna om tillväxtfaktorerna kan man på sikt ta fram metoder att förbättra läkningen av nervskador, säger Christina Lillesaar.

Avhandlingen heter “Molecular factors influencing nerve growth. Studies on the developing rodent trigeminal ganglion and tooth”.

Kontaktinformation
Christina Lillesaar, avdelningen för cellbiologi, nås på
tel 013-224144 eller via epost chrli@ibk.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera