Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2003

Kommunalpolitiken – det ideala folkstyret ?

Hur drivs politiska frågor? Hur vinner man partimedlemmarnas, väljarnas och motståndarnas förtroende? I en avhandling från Lunds universitet skildrar etnologen Jan Fredriksson det kommunalpolitiska hantverket.

Under ett par års tid har Jan Fredriksson på nära håll följt två socialdemokratiska nämndordförande i Helsingborg i deras politiska vardagsarbete. I avhandlingen Politisk kultur och samhällsengagemang lyfter han fram olika situationer för att konkret illustrera vad det innebär att “göra politik”.

– Jag försöker åskådliggöra hur komplext det politiska arbetet är, säger Jan Fredriksson. En politiker måste vara lyhörd för vad folk tycker och samtidigt duktig på att förankra sina åsikter. För det krävs en fingertoppskänsla för vad som möjligt och inte möjligt.

Men det räcker inte att få med sig folk ur de egna leden. Ett politiskt förslag måste ha en bred förankring: hos politiska motståndare, tjänstemän, massmedier och i andra nämnder.

– Visst händer det att folk blir överkörda i politiken, säger Jan Fredriksson. Men en politiker som kan sitt hantverk har klart för sig vilka som går att köra över utan att det blir ett fasligt liv. Den som inte kan förankra sina förslag blir inte särskilt långvarig. Arbetet blir alltför tungrott om man ständigt möter motstånd.

Folkligheten är en annan viktig förutsättning för att lyckas som kommunalpolitiker.

– Även om en politiker har mycket makt så gör hon eller han klokt i att inte ståta med den eftersom väljarna vill bli representerade av “vanliga medborgare”, säger Jan Fredriksson.

Jan Fredriksson har också visat att det finns en speciell politikeridentitet som växer fram i takt med det politiska engagemanget.

– Politiken blir en livsstil och många politiker känner en speciell samhörighet även med sina meningsmotståndare, säger Jan Fredriksson. Det är vi-som-engagerar-oss-i-samhället kontra dem andra som inte gör det.

– En viktig slutsats från de år som jag har följt de kommunala nämndernas arbete är att politiken är ett nödvändigt redskap när det gäller våra gemensamma angelägenheter, säger Jan Fredriksson. Det kanske till och med är så att kommunalpolitiken är en förebild i relationen mellan medborgare och politik. På det lokala planet är det fortfarande möjligt att vara med och ta ansvar för det gemensamt angelägna och samtidigt vara förankrad i sin hemort och i sitt yrke.

Kontaktinformation
Jan Fredriksson disputerar den 21 november klockan 10.15 i Kulturens auditorium med avhandlingen Politisk kultur och samhällsengagemang. Han nås på telefonnummer 046-222 75 60, 042-15 03 76 eller Jan.Fredriksson@etn.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera