Tema

Att klara av stress efter ryggmärgsskada viktigt för livskvaliteten

Ryggmärgsskadade som omvärderat vad de värdesätter i livet efter skadan rapporterar ökad livskvalitet, medan skadade som förlitar sig på andras hjälp anger sänkt livskvalitet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

274 ryggmärgsskadade undersöktes avseende deras egna medvetna ansträngningar att hantera den stress de upplevde på grund av skadan. Resultaten visar att individernas bemästringsstrategier var tydligt relaterade till deras livskvalitet. Sambandet mellan bemästringsstrategierna och livskvaliteten kvarstår även när man tar hänsyn till skaderelaterade och sociala förhållanden.

Eftersom ryggmärgsskada inte går att bota är det viktigt att vård och rehabilitering bidrar till en så god livskvalitet som möjligt. Avhandlingen visar att individens sätt att klara av den ofta totalt förändrade livssituationen är viktig att uppmärksamma och stödja. Strategier att hantera skadan och dess konsekvenser ger goda förutsättningar för den ryggmärgsskadade att få ett ökat oberoende och ett aktivt liv.

En ryggmärgsskada innebär att ryggmärgen helt eller delvis förstörts någonstans mellan nacken och stussen. Den vanligaste orsaken är trafikolyckor, följt av fall- och sportolyckor. Skadan kan också vara medfödd eller bero på allvarlig sjukdom, men personer med denna typ av skador ingår inte i undersökningen. Ungefär två tredjedelar av dem som skadas behöver använda rullstol resten av livet. Andra vanliga problem är svårigheter att reglera blåsa och tarm samt försämrad sexualfunktion.


För mer information kontakta:

Leg psykolog Magnus Lundgren Elfström, telefon: 031-342 23 27, mobiltelefon: 073-832 07 21, e-post: magnus.lundgren.elfstrom@medicine.gu.se

Handledare:

Professor Marianne Sullivan, telefon: 031-342 63 37, e-post: marianne.sullivan@medicine.gu.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för kroppssammansättning och metabolism

Avhandlingens titel: Coping Strategies and Health-related Quality of Life in Persons with Traumatic Spinal Cord Lesion

Avhandlingen försvaras fredagen den 21 november 2003 klockan 9.00 i sal F3 Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Att klara av stress efter ryggmärgsskada viktigt för livskvaliteten

 lästid ~ 1 min