Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2003

Broms mot åderförkalkning

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt en naturlig “broms” som minskar åderförkalkning.

Det är immunförsvarets T-celler som bromsas. Bromsen utgörs av signalmolekylen TGF-b (transforming growth factor-beta), som verkar genom att hämma T-cellerna i åderförkalkningshärdarna och på så vis minska inflammationen i artärerna. Fynden ökar kunskapen om immunsystemets roll vid åderförkalkning och kan på sikt bidra till nya metoder för diagnostik och terapi vid hjärtkärlsjukdomar.

Åderförkalkning (ateroskleros) orsakar hjärtinfarkt, slaganfall (stroke) och kallbrand. Dessa hjärtkärlsjukdomar utgör den största gruppen dödliga sjukdomar i vårt land och svarar för bortåt hälften av alla dödsfall. Världshälsoorganisationen räknar med att hjärtkärlsjukdomarna kommer att vara den största dödsorsaken globalt inom en tjugoårsperiod.

Forskarlaget vid Karolinska Institutet har tidigare upptäckt att immunförsvarets T-celler har en viktig roll vid åderförkalkning. De orsakar inflammation i artärerna, och detta leder i kombination med kolesterolansamlingar till åderförkalkning. Efter att ha hittat dessa celler i patientprover, har forskarlaget gjort försök på möss för att ta reda på om det finns naturliga skyddsmekanismer mot åderförkalkning. Man har använt sig av försöksdjur som saknar en gen som styr kolesterolomsättningen. Sådana möss får förhöjda kolesterolnivåer och utvecklar ateroskleros och hjärtinfarkt.

Man har sedan använt genteknik för att stänga av receptorer i T-cellerna hos åderförkalkade möss. När man stängde av receptorn för TGF-b skedde dramatiska förändringar.

– Vi såg en extremt snabb utveckling av åderförkalkning, berättar doktoranden Anna-Karin Robertson, som genomförde experimenten. Redan vid 3 månaders ålder hade försöksdjuren svår åderförkalkning, med kärlförändringar som var 5 gånger större än hos kontrollmössen. Sjukdomen förvärrades trots att kolesterolnivåerna snarast var lägre. Det innebär att TGF-b-bromsen inte verkar via kolesterol utan på ett helt nytt sätt, genom att minska T-cellsaktivering och inflammation i blodkärlen.

Forskarlaget leds av professor Göran K Hansson vid Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska sjukhuset. Där ingår också dr Xinghua Zhou, och projektet är ett samarbete med docent Mats Rudling vid Institutionen för medicin och Novum vid Huddinge Universitetssjukhus samt de amerikanska forskarna Leonid Gorelik, Biogen, Boston, och Richard Flavell, Yale University, New Haven. Rapporten om den nya åderförkalkningsbromsen publiceras i novembernumret av den amerikanska tidskriften Journal of Clinical Investigation.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Göran K Hansson, tel. 08-517 762 22 eller Anna-Karin Robertson, tel. 08-517 764 24.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera