Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2003

Svårtolkade signaler

Inom processindustrin är det särskilt viktigt att man kan lita på att samtliga komponenter fungerar som de skall. När t.ex. ett kärnkraftverk har varit i drift ett antal år har vissa komponenter slitits mer än andra. Bedömningar görs regelbundet för att tidigt hitta de komponenter som behöver bytas ut.

Felbedömningar kan få stora konsekvenser oavsett om de resulterar i att en felfri komponent byts ut eller om en godkänd komponent fallerar under drift.

Johan Enkvist har i sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet studerat metoder som används för att upptäcka och identifiera tecken på sprickor och andra defekter i kärnkraftverk. Han har bland annat studerat hur dessa bedömningar går till och hur de kan förbättras. Det är viktigt att förstå de psykologiska aspekterna bakom sådana bedömningar eftersom provarna ofta arbetar under otrevliga förhållanden (strålning, buller, tidspress etc.).

De metoder som används vid dessa bedömningar undersöker materialets egenskaper utan att påverka materialets hållfasthet (oförstörande provning). Metoderna i sig är relativt exakta och ger oftast provaren ett bra underlag för att göra sina bedömningar. Ibland är det dock svårt att göra en entydig tolkning av bedömningsunderlaget och olika provare kan därför göra olika bedömningar. Dessutom kan det hända att provare helt missar att upptäcka viktiga signaler, såsom bristande uppmärksamhet. Johan Enkvist använder sig bl.a. av signaldetektionsteorin för att beskriva hur provarnas prestation kan förbättras.

Med utgångspunkt i delstudiernas resultat föreslås ett antal åtgärder för att minska risken för missar och förhastade bedömningar. Inom provningsindustrin betonas ofta hur pass små sprickor som kan hittas med tillfredsställande säkerhet. Det är dock vara mer intressant hur stora sprickor som kan missas.

Doktorsavhandlingens titel: A human factors perspective on non-destructive testing: detection and identification of cracks.

Disputationen äger rum fredag 14 november kl. 10.00 i David Magnussonsalen (U31), Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8. Opponent är Docent Pär-Anders Granhag, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Johan Enkvist kan nås på telefon 08-16 36 92 (Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post johan.enkvist@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera