Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2003

Skonsammare med heparinbehandlad hjärt-lungmaskin

Genom att ytbehandla kontaktytorna i hjärt-lungmaskinen med heparin kan man göra hjärtkirurgiska ingrepp mera skonsamma. Det visar den avhandling som med. lic. Staffan Svenmarker försvarar vid Umeå universitet den 21 november.

Operationer av hjärtat med hjälp av hjärt-lungmaskin var ursprungligen behäftade med många komplikationer. En inriktning i hjärtkirurgisk forskning har varit att minska det kirurgiska traumat, dvs. göra ingreppet lindrigare. Idag är den situationen betydligt bättre, men fortfarande finns komplikationer och ibland är de av mer svårupptäckt slag.

Heparin är en normal beståndsdel i blodkärlen. Blodets kontakt med en heparinklädd yta i hjärt-lungmaskinen, istället för med olika plast- eller metallytor, minskar ett antal oönskade inflammationsliknande reaktioner. Avhandlingen tyder på att heparinytans egenskaper minskar blodförlusten och därmed behovet av blodtransfusion efter operationen. Man kan även förvänta sig en minde negativ effekt på njurarnas funktion, tillsammans med färre avvikelser från ett normalt förlopp efter ingreppet.

Efter hjärtkirurgi drabbas en del patienter av minnesstörningar. Enligt avhandlingen fanns symtom på nedsatt minnesfunktion hos cirka en tredjedel av patienterna. En möjlig förklaring till dessa minnesstörningar skulle kunna vara en påverkan av hjärt-lungmaskinen. Vi undersökte därför om minnesfunktionen kunde påverkas, dels genom hepariniserade ytor, dels genom en alternativ metod för att återvinna blod från operationsområdet istället för den som redan finns inbyggd i hjärt- lungmaskinen. Ingen av dessa åtgärder visade sig påverka eller förhindra uppkomsten av minnesstörningar.

En närmare undersökning av det blod som ansamlas i brösthålan under operationen visade höga halter av inflammatoriska spårämnen. Att återföra detta blod direkt till blodbanan via hjärt-lungmaskinen kan ge upphov till en ytterligare påspädning av den inflammation som orsakats av det generella kirurgiska traumat. Avhandlingen visar emellertid att en sådan effekt var relativt svag. Att använda en blodåtervinningsmaskin för att tvätta bort oönskade inflammationsprodukter visade sig endast ha en begränsad inflammationshämmande påverkan.

Kontaktinformation
Staffan Svenmarker arbetar som perfusionist vid Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, tel. 090-785 3650, e-post: staffan.svenmarker@vll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera