Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2003

Överdriven rädsla för vattenkrig

Vatten är en källa till samarbete, snarare än konflikt. Länder som konkurrerar om en knapp vattentillgång väljer att förhandla snarare än att kriga om vattnet. Därför bör dystra profetior om framtida vattenkrig tas med en rejäl nypa salt. Det är inte troligt att de kommer att besannas.

Den något överraskande slutsatsen drar Anders Jägerskog i sin doktorsavhandling vid Tema Vatten, Linköpings universitet. Han har studerat förhandlings- och beslutsprocesser kring vattnet i ett av världens mest konfliktfyllda områden, Mellanöstern. Mellanöstern är också, tillsammans med Nordafrika, det område på jorden som har störst vattenbrist i förhållande till folkmängden.

Vattnet i Jordanfloden är livsnödvändigt för såväl Israel och Palestina som Jordanien. Alla tre parterna är beroende av varandra när det gäller att administrera vattnet. Anders Jägerskog visar hur de, även mitt under brinnande konflikt, har hållit vattenfrågan utanför kriget och istället valt att samarbeta kring den.

– Det är slående hur parterna, även när intifadan på nytt blossade upp för några år sedan, fortsätter att samarbeta kring vattenadministrationen.

De avtal som styr vattenhanteringen i området är dels fredsavtalet mellan Jordanien och Israel 1994, dels ett interimsavtal mellan Israel och den palestinska myndigheten från 1995. Även om det sistnämnda avtalet knappast kan sägas vara särskilt rättvist gentemot palestinierna, så utgör det ändå en grund för samarbete. Detta samarbete sker i en gemensam vattenkommitté, JWC (Joint Water Committee).

Slutsatserna i avhandlingen kan vara av vikt också för andra områden där stater delar på en vattenresurs, menar Anders Jägerskog. Han hänvisar till en databas, utarbetad av geografen Aaron Wolf, där alla internationella vattensystem finns registrerade. Det enda egentliga vattenkriget, enligt denna källa, utkämpades för 3 000 år sedan!

Att länder inte går i krig med varandra över knappa vattenresurser, innebär dock inte att konflikter inte uppstår.

– Självklart blir man ofta oense i förhandlingar, och de vattenavtal som sluts är långt ifrån rättvisa alla gånger. Men min poäng är att dessa konflikter inte leder till krig.

Han tror inte heller att denna bild kommer att förändras i framtiden, även om ett ökande befolkningstryck innebär att vårt vatten blir en allt knappare resurs. Genom livsmedelsimport av vattenkrävande grödor kan länder med vattenbrist delvis kompensera sig för den. Tekniska lösningar för avsaltning av havsvatten blir också enklare och billigare, liksom tekniken för att rena och återanvända avloppsvatten.

Anders Jägerskog arbetar nu på Utrikesdepartementet och dess expertgrupp för utvecklingspolitiska frågor.

Kontaktinformation
Anders Jägerskog nås på telefon 08 – 405 50 73 eller 0739 294 828. E-postadresser anders.jagerskog@foreign.ministry.se eller anders.jagerskog@webaid.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera