Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2003

Nervprotes utvecklas i Umeå

En första patientstudie med en ny typ av nervprotes har inletts vid Norrlands universitetsjukhus. Bakom står en forskargrupp vid Umeå universitet under ledning av professorerna Jan-Olof Kellerth och Mikael Wiberg.

Gruppen, vid Inst. för integrativ medicinsk biologi och Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, har nyligen erhållit 1 milj. kr från Kempestiftelserna för inköp av avancerad neuroanatomisk mikroskop- och bildanalysutrustning att användas inom projektet.

Målet är att utveckla kliniskt användbara nervproteser, som bl a kan bidra till att återskapa känsel och rörelseförmåga hos avslitna fingrar som opereras på plats igen. Proteserna består av dels odlade cellinjer som implanteras som ersättning för död eller förlorad nervvävnad, dels broar av biosyntetiskt material för överbryggning av defekter i nervvävnaden.

Kombinationen av biosyntetisk brygga och celltransplantat skall skapa förutsättningar för reparation av skadade nervbanor i ryggmärgen och perifera nerver. Därför jämförs experimentellt olika typer av neurogliaceller och stamceller för att utröna deras effekter på nervcellers överlevnad och återväxt efter skada. Andra studier ägnas åt att vidareutveckla materialegenskaperna hos den biosyntetiska nervprotesen samt optimera sammansättningen av de vävnadsmolekyler och cellkomponenter som krävs. Ett särskilt cellodlingslaboratorium för transplantation till nervskadade patienter är under uppbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus.

I forskningsprojektet sammanförs kompetenser inom experimentell grundforskning och klinisk sjukvård. Studierna bedrivs i samarbete med forskare i England samt svenska och utländska läkemedels- och bioteknikföretag med expertis inom biosyntetiska material och nervväxtstimulerande peptider.

Forskningsprojektet stöds bl a av EU- medel och syftar i en förlängning till att dels utveckla internationell spetssjukvård vid Norrlands universitetssjukhus avseende hand- och nervskador samt ryggmärgsskador, dels bidra till företagsavknoppning och lokal näringslivsutveckling.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar:

Professor Jan-Olof Kellerth, anatomi, tel 090-786 52 73,
e-post: Jan-Olof.Kellerth@anatomy.umu.se

Professor Mikael Wiberg, anatomi/handkirurgi, tel 090-786 50 24
e-post: mikael.wiberg@handsurg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera