Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2003

Mjukvara för snabb och enkel jämförelser mellan webbplatser

Vilket internetföretag säljer boken du vill ha billigast? Att ta reda på det kräver att man själv jämför flera olika webbplatser. Timour Katchaounov har i sin avhandling analyserat och utvecklat programvara, så kallade mediatorer, som kan hjälpa användaren att få ett snabbt svar.

Tänk er alla webbplatser som säljer CD och böcker liksom alla de datorsystem som används i företag, universitet och i hemmen. Alla dessa system lagrar information och kan därför betraktas som informationskällor. Det händer ofta att man vill jämföra, analysera och kombinera information som kommer från olika sådana källor. Man kanske vill hitta det företag som har bästa pris och snabbast leverans för en bok eller en CD, eller kanske vill en forskare kombinera all information om ett läkemedel som finns tillgänglig på olika forskningslabb runt om i världen. Ett sätt göra detta är att manuellt fråga varje källa separat och sedan kombinera informationen i huvudet eller på papper. Ett annat sätt är att använda ett datorsystem kallat dataintegreringssystem för att automatiskt hämta och kombinera informationen från många källor.

Timour Katchaounovs har i sin avhandling analyserat och utvecklat programvara, kallade mediatorer, för att underlätta utveckling av dataintegreringssystem. Mediatorer är mjukvarukomponenter som gömmer många olika informationskällor bakom en uniform front. Användare kan sända sina frågor till en enda mediator som automatiskt skickar frågor vidare till relevanta informationskällor och därefter presenterar ett enda kombinerat svar för användaren. Som flertalet andra mjukvarusystem är meddatorernas prestanda avgörande för att de skall vara användbara.

Avhandlingen föreslår användning av en så kallad peer-to-peer (P2P) arkitektur för mediatorer vilket innebär att många mediatorer på Internet samarbetar för att integrera många olika informationskällor. Varje mediator i sig är ett databassystem som integrerar ett litet antal källor och tillhandahåller en integrerad sammanställning av informationen för andra mediatorer. En sådan ansats tillåter komplexa dataintegreringsuppdrag att brytas ner i flera enklare uppdrag som kan utvecklas av olika personer. Ett stort problem i ett sådant distribuerat system är hur man sätter ihop många mediatorer till ett system, och hur man effektivt besvarar användarfrågor mot integrerade data. Timour Katchaounov har analyserat vad som behövs för att mediatorerna ska kunna samarbeta, och dessutom undersökt och implementerat ett antal ansatser för effektiv beräkning av svar på användarfrågor.

Namn: Timour Katchaounov
Avhandlingens titel: Query Processing for Peer Mediator Databases
Institution: Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi
Opponent: Professor Tamer Özsu, School of Computer Science, Waterloo
Disputationen äger rum: Tisdagen 11 november, kl. 13.00 i Siegbahnsalen på Ångströmslaboratoriet.

Kontaktinformation
Timour.Katchaounov kan nås på 018-471 6346, 070—467 1503 eller via e-post Timour.Katchaounov@it.uu.se ( på engelska)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera