Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2003

Sofistikerade sexuella beteenden hos tuppar

I djurvärlden är det vanligt att honor parar sig med flera hanar under en och samma reproduktiva period. Det leder till spermiekonkurrens, dvs. att spermier från flera olika hanar samtidigt konkurrerar om att befrukta ägget.

Det vanligaste svaret på ökad spermiekonkurrens är att hanar ökar antalet spermier som insemineras i en hona. Eftersom hanars spermiereserver inte är obegränsade bör hanar vara ekonomiska med sina spermieresurser. En hane bör därför ta hänsyn till tre faktorer vid en parning: a) honans grad av promiskuitet, dvs. hur många hanar han konkurrerar med, b) mängden spermier han redan investerat i honan, samt c) honans reproduktiva värde. Hur hanar anpassar sin spermieinvestering i relation till samtliga dessa faktorer är okänt.

En forskargrupp från Sverige och England har valt att studera detta hos höns (Gallus gallus) på Tovetorps zoologiska forskningsstation, Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Höns är nämligen mycket lämpade för en sådan studie då de är promiskuösa, och tuppars sociala status påverkar deras parningstillgång.

I sin undersökning visar de för första gången att tuppar uppvisar en unik flexibilitet när det gäller att allokera sina spermieresurser. För det första visar tuppar en statusberoende spermieinvestering som tar hänsyn till hönans grad av promiskuitet, för det andra minskar tuppar antalet inseminerade spermier vid upprepade parningar med samma höna, men ökar det igen vid tillgång till en ny höna (den s.k. Coolidge-effekten) och för det tredje föredrar tuppar att para sig med hönor som har högre reproduktivt värde. Deras resultat indikerar att honlig promiskuitet är en avgörande faktor för att förstå evolutionen av sofistikerade hanliga sexuella beteenden.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, University of Sheffield, University of Leeds och Sveriges lantbruksuniversitet i Skara.

Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature den 6 november 2003.

För bild se http://www.insidan.su.se/pix/tupp_och_hona.jpg

För ytterligare information kontakta gärna:

Hanne Løvlie, Stockholms universitet, tfn 08-16 48 96, e-post hanne.lovlie@zoologi.su.se

Sven Jakobsson, Stockholms universitet, tfn 0155-24 60 47, e-post sven.jakobsson@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera