Tema

Inflammation dödar nya hjärnceller

En forskargrupp vid Lunds universitet väckte för ett år sedan internationellt intresse genom att visa att nervceller i hjärnan kan nybildas efter stroke. Merparten av dessa nya nervceller dör dock ganska snart. Samma forskargrupp har nu kunnat visa att en inflammation kan ligga bakom de nya nervcellernas död, något som ger hopp om möjliga förbättringar i behandlingen av olika hjärnsjukdomar.

Nybildningen av nervceller efter epilepsi och stroke har i djurmodeller visat sig ske i två delar av hjärnan, striatum och hippocampus (ett område som har särskild betydelse för minne, inlärning och stämningsläge). Samma områden är inblandade vid nybildningen av nervceller i den mänskliga hjärnan.

Men många av de nybildade nervcellerna går alltså ganska snart under. Forskargruppen i Lund, med bl a professor Olle Lindvall, docent Zaal Kokaia och med dr Christine Ekdahl Clementson, har nu i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences USA kunnat förklara att detta till stor del orsakas av en inflammatorisk process. Man har visat det på två sätt – både genom att framkalla inflammation, vilket ledde till nervcellsdöd, och genom att i omvända försök ge antiinflammatorisk medicin vilket minskade nervcellsdöden.

Inflammation i hjärnan förekommer inte bara vid epilepsi och stroke utan också vid Alzheimers och andra former av demens. De nya fynden skulle alltså på sikt kunna förbättra behandlingen vid dessa sjukdomar. Men mycket forskning återstår.

– Vi måste först ta reda på vad de nyproducerade nervcellerna fyller för funktion. Vi vet att det rör sig om samma sorts nervceller som de som gått förlorade vid t ex en stroke, men vi vet inte om de nya cellerna blir fullt fungerande så att de kan hjälpa till att reparera en skada, säger docent Zaal Kokaia.

– Vi vill också lära oss mer om den inflammatoriska processen, som är mycket komplicerad. Den ger upphov till en mängd olika ämnen, och vi skulle vilja veta vilka av dem det är som åstadkommer celldöden.

Båda dessa spår ska lundaforskarna gå vidare med i sin fortsatta forskning.

Denna har även bäring på forskningen kring stamceller, som lundaforskarna också arbetar med, eftersom transplanterade nervceller antagligen också riskerar att dö av inflammationer som uppstår i hjärnan.

Mer information Olle Lindvall, tel 46-2220543, Olle.Lindvall@neurol.lu.se
Zaal Kokaia, tel 046-222 02 76, Zaal.Kokaia@neurol.lu.se
Christine Ekdahl Clementson, tel 046-222 05 51, Christine.Ekdahl@neurol.lu.se

Inflammation dödar nya hjärnceller

 lästid ~ 1 min