Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2003

Lundaforskare skall leda EU-projekt om akrylamid

EU har nu lämnat klartecken till ett stort internationellt projekt för att undersöka akrylamid och andra skadliga ämnen som bildas när mat upphettas. 23 samarbetspartners deltar i projektet, däribland Institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds universitet, Livsmedelsverket och den forskargrupp vid Stockholms universitet som först upptäckte förekomsten av akrylamid i livsmedel. Projektet kommer att koordineras från institutionen i Lund av livsmedelskemisten Kerstin Skog.

EU satsar 4,2 miljoner euros under tre år och deltagarna skjuter till lika mycket. Förutom i Sverige finns de 23 deltagande organisationerna och forskningsgrupperna i Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Tjeckien, Italien, Spanien, Turkiet och Chile.

När en forskargrupp under ledning av docent Margareta Törnqvist vid Stockholms universitet kunde påvisa förekomsten av akrylamid i stekta, bakade och friterade potatis- och spannmålsprodukter väckte det stor uppmärksamhet även internationellt och ledde till en rad undersökningar i olika länder. I EU:s sjätte ramprogram fanns det utrymme för forskning om hälsorisker av värmebehandlad mat och livsmedelsprodukter, och man lämnade då in en ansökan om att få driva ett projekt kallat HEATOX ( som står för Heat-induced food toxicants: identification, characterization and risk minimization). Poängen i EU:s utvärdering av projektet blev mycket hög: 28 av 30 möjliga poäng.

Docent Kerstin Skog har tidigare varit koordinator för ett treårigt EU-projekt om cancerogena ämnen som bildas i samband med stekning av kött.

– Jag ser mycket positivt på att jag har fått förtroendet i denna angelägna fråga, säger hon. På Avdelningen för industriell näringslära och livsmedelskemi har vi under många år undersökt vad som händer kemiskt vid stekning och grillning. Detta är en av anledningarna till att jag har fått rollen som koordinator för HEATOX. Projektet handlar inte enbart om akrylamid utan även om andra substanser som bildas när mat upphettas och avsikten är att projektet ska utarbeta och föreslå metoder för att minimera eller eliminera sådana ämnen i maten. Målsättningen är också att ta fram välgrundade data som underlag för framtida rekommendationer till såväl konsumenter som livsmedelsindustri och myndigheter. Dessutom ska projektet spela en aktiv roll för koordineringen av den internationella forskningen på området.

Kontaktinformation
För ytterligare information nås koordinatorn Kerstin Skog i Lund på tel 046-222 83 19 och forskningschef Leif Busk, Livsmedelsverket, på 018-17 56 89.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera