Tema

Injektioner botar hälsenesmärtor

En ny och skonsam behandlingsmetod mot smärta i hälsenan presenteras i den avhandling som Lars Öhberg försvarar vid Umeå universitet fredagen den 14 november.

Kronisk smärta i hälsenan är vanlig, inte minst hos idrottsutövare, och dessutom svår att behandla. Ofta är en operation det enda sättet att bli av med smärtan. Avhandlingen beskriver hur man med hjälp av ultraljud och en form av blodflödesmätning (doppler) kan påvisa att den onda hälsenan är förtjockad och innehåller en mängd små blodkärl som går in i senan från dess framsida. En normal sena är tunn och gracil och man kan inte alls se några blodkärl.

I avhandlingen presenteras även en helt ny behandlingsmetod där man injicerar ett läkemedel (Aethoxysklerol®) där de små blodkärlen går in i hälsenan. Detta medel har använts under många år för att behandla åderbråck i benen, och avsikten med injektionen är att förstöra de små blodkärlen. När blodcirkulationen i senan sedan upphör, förstörs också nervtrådar som har vuxit in i senan tillsammans med blodkärlen och därigenom försvinner smärtan. Injektionen sker med hjälp av ultraljud så att man kan se exakt var läkemedlet sprutas in. Därigenom undviker man att spruta i senan. Behandlingen måste ibland upprepas några gånger med en månads mellanrum.

Fördelen med den nya behandlingsmetoden, som utförs av en röntgenläkare, är att patienterna blir av med sin sensmärta och slipper en operation. Konvalescensen efter en operation är mer än ett halvår, medan de efter injektionsbehandlingen kan återuppta normal aktivitet redan efter en vecka.

Metoden har med mycket god effekt provats på såväl icke aktiva människor som på elitidrottsmän. Behandlingen är ofarlig och effekten verkar vara god även på lång sikt. Hittills har ett 80-tal patienter behandlats, och metoden förväntas i framtiden få en betydande roll för behandling av onda hälsenor.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för strålningsvetenskaper, diagnostisk radiologi, och har titeln: ”The chronic painful Achilles tendon: sonographic findings and new methods for treatment”. Svensk titel: ”Kronisk smärta i hälsenan: ultraljudsfynd och nya behandlingsmetoder”.
Disputationen äger rum klockan 09.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är ass. professor Karim Khan, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.

Kontaktinformation
Lars Öhberg är överläkare vid enheten för diagnostisk radiologi, Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Han kan nås på tel. 090- 785 16 25, sök 96199, eller e-post: Lars.Ohberg@vll.se

Injektioner botar hälsenesmärtor

 lästid ~ 2 min