Artikel från Göteborgs universitet
3 november 2003

Ny kunskap om tumörtillväxt och sjukdom i små blodkärl

En avhandling från Sahlgrenska akademin om tillväxtfaktorn PDGF-B öppnar upp för nya metoder för behandling av tumörer och sjukdomar i små blodkärl.

Genom att ta fram möss med förändrade genetiska egenskaper har fil mag Per Lindblom, verksam vid institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi vid Sahlgrenska akademin, haft möjlighet att studera processer som har med sjukdom i små blodkärl och tumörtillväxt att göra. Mössen muterades med PDGF-B, en av medlemmarna i tillväxtfaktorfamiljen platelet-derived growth factor.

PDGF-B produceras i växande blodkärlsceller och lämnas normalt i direkt anslutning till cellen. Mutationen leder till att PDGF-B sprider sig längre från blodkärlscellen, vilket ger en ändrad signalering mellan blodkärlen och de stödjande muskelcellerna. Avhandlingens resultat visar att detta påverkar ögats näthinna och njurens filtrerande organ. I de muterade mössen utvecklades inte näthinnans kärl normalt vilket påverkar näthinnans struktur. Försämring av näthinnan ledde i detta fall till blindhet. Per Lindblom kunde även se en samling av bindväv i njurarna på mössen, något som påverkar filtrationen av blodet och kan leda till att protein utsöndras i urinen. Vidare analyser kan ge forskarna förståelse för vilka gener som påverkar de sjukliga processerna och kan ge ledtrådar till möjliga behandlingsmetoder.

Tumörtillväxt beror delvis på blodkärlens tillförsel av syre och näring. Flera försök har gjorts med att hämma blodkärlstillväxten för att försämra tumörers möjlighet att växa. Försöken har varit lovande, men har försvårats eftersom de blodkärl som har ett täckande lager av muskelceller inte kan påverkas lika mycket som andra blodkärl. Eftersom PDGF-B är identifierad i flera olika typer av tumörer analyserades huruvida rekryteringen av muskelceller i detta fall var beroende av PDGF-B. Avhandlingen visar att mängden muskelceller på kärlen beror på den tillgängliga mängden PDGF-B. När PDGF-B inte lämnas i anslutning till kärlen integreras inte muskelcellerna i kärlväggen på ett korrekt sätt. Detta öppnar upp för möjligheten att testa blodkärlshämmare i närvaro av kärltäckande muskelceller. Resultaten innebär att PDGF-B är ett möjligt mål vid blodkärlshämmande behandling.

För mer information kontakta:
Fil mag Per Lindblom, telefon: 031-773 34 96, mobiltelefon: 0739-876 021, e-post: per.lindblom@medkem.gu.se

Handledare:
Professor Christer Betsholtz, telefon: 031-773 34 60, e-post: christer.betsholtz@medkem.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi

Avhandlingens titel: Role of Extracellular Retention of Platelet-Derived Growth Factor-B – Functions in Development and Disease

Avhandlingen är försvarad.

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera