Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2003

Tonårsflickor i förorten – de sanna mångfaldsexperterna

Vad väger egentligen tyngst när den multietniska förortens tonårsflickor identifierar sig? Är den egna etniska tillhörigheten viktigast? Eller stadsdelstillhörigheten, eller könet? Åsa Andersson, adjunkt på HTU:s Institution för arbete, ekonomi och hälsa, undersöker frågan i sin doktorsavhandling i etnologi.

Åsa Anderssons avhandling grundas bland annat på intervjuer av 24 tonårsflickor i en av Göteborgs multietniska förorter.
Svaret på frågorna är att det beror på situationen. Gentemot jämnåriga är oftast stadsdelstillhörigheten viktigast.
Den egna etniska tillhörigheten lägger tonårsflickorna vikt vid inom intimsfären, i umgänget med egen familj och släkt.

Åsa Andersson ser sin avhandling som ett sätt att bättre uppmärksamma flickors kulturella uttryck, något som ofta hamnar i bakvatten inom forskningen om ungdomskultur.
Tonårsflickorna är ett slags experter på mångfald, de klarar att kombinera sin etniska bakgrund med svensk kultur. Framförallt har de lärt sig att navigera i den mångkulturella ungdomsmiljö där etnisk bakgrund bara är en av flera möjligheter för identifikation.

– De här tjejerna är riktiga “code switchers”. Frågan är var deras kunskap premieras, säger Åsa Andersson.

Det finns en spridd offerbild av invandrarflickor som utmålar familjen och hemmet som flickornas huvudsakliga problem. Det kan leda till att flickor som verkligen lever utsatt i sina hem blir dubbelt utsatta. Genom att det svenska samhället genom så kallad kulturalisering tenderar att se problemen som uttryck för normaltillstånd i familjernas ursprungskulturer drabbar det flickorna. Förutom utsattheten drabbas de också av en ytterligare förstärkt lojalitetskonflikt gentemot familjen; de vill skydda sin familj från att förknippas med den etablerade problembilden av den förtryckande invandrarfamiljen.

Doktorsavhandlingen “Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel” är framlagd vid Etnologiska Institutionen, Göteborgs universitet”

Pressmeddelandet lämnat av: FoU-informatör Torsten Arpi, 0520-475015, torsten.arpi@htu.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Åsa Andersson, tel. 0521-264819, 031-241249, 0707-545419, asa.andersson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera