Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2003

Forskningsanslag om en miljon USD från GEMI Fund

Forskningsanslag om en miljon USD för gasbaserade medicinska innovationer har delats ut av GEMI Fund vid en ceremoni i Boston, USA

GEMI Funds första anslagsutdelning ägde rum i Boston USA torsdagen den 23 oktober. Sju anslag delades ut för att stödja forskning och utveckling kring gas för avancerad medicinsk diagnostik och behandling. Anslagsmottagarna är aktiva vid forskningscenter i USA, Tyskland och Portugal. The GEMI Fund (Gas Enabled Medical Innovations) grundades av AGA Linde Healthcare i samverkan med Harvard Medical International i Boston USA och Karolinska Institutet i Stockholm i början av 2003, och kommer att dela ut en miljon USD vartannat år till forskare från hela världen.

Forskningsanslag delades ut vid en av GEMI Fund anordnad ceremoni på Fairmont Copley Plaza i Boston USA torsdagen den 23 oktober. Utdelningen föregicks av en serie föreläsningar av framstående forskare, bl a 1998 års Nobelpristagare i medicin eller fysiologi, professor Louis J. Ignarro PhD och professor Warren M. Zapol, klinikchef anestesi vid Massachusetts General Hospital i Boston, USA. Värdar för evenemanget var grundarna av GEMI Fund, AGA Linde Healthcare, Harvard Medical International i Boston USA och Karolinska Institutet i Stockholm.

De sju forskare som mottog GEMI Fund anslagen 2003, som delades ut av 1998 års Nobelpristagare Professor Louis J. Ignarro, var

· Mark Conradi, PhD (Washington University i St Louis, USA). Studie av användningen av specifika gaser i samband med magnettomografi.
· Massimo Ferrigno, MD (Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA). Studie av ny metod för framkallande av hypotermi.
· Tadeusz Malinski, PhD (Ohio University i Athens, USA). Studie av gasers effekt på sårläkning.
· Danielle Morse, MD (University of Pittsburgh i Pittsburgh, USA), Atsunori Nakao, MD (University of Pittsburgh i Pittsburgh, USA) och Miguel Che Parreira Soares, PhD (Gulbenkian Institute for Science i Oeiras, Portugal). Studier av kolmonoxids (CO) effekter i tre olika projekt.
· Markus Rehm, MD (Ludwig-Maximilians Universität i München, Tyskland). Forskning på nya aspekter avseende inhalerad kvävemonoxid (NO).

GEMI Fund grundades i mars 2003 för att stödja forskning och utveckling kring gas för avancerad medicinsk diagnostik och behandling i syfte att möta ännu ej tillfredsställda medicinska behov.

Fonden kommer att dela ut en miljon USD vartannat år till forskare från hela världen. Nästa ansökningsperiod infaller i mars – april 2005.

För mer information och pressmaterial, vänligen besök www.gemifund.org.

Frågor besvaras av Per Blom, chef för Product Search & Development, AGA Linde Healthcare, tel. 070 652 25 14.


Harvard Medical International (HMI) är en icke-vinstdrivande organisation som tillhör Harvard University, USA. HMI grundades 1994 av ledningen för Harvard Medical School för att ansvara för skolans engagemang i internationella hälsovårdsprojekt. Sedan dess har HMI varit involverat i 50 projekt i över 30 länder.

AGA Linde Healthcare är världsledande inom farmaceutiska gaser och verksamt i utvecklingen av patentskyddade terapier och diagnostiska förfarandes där gaser, gasteknologi eller gaskompetens efterfrågas. AGA Linde Healthcare var tex i stor utsträckning delaktiga i utvecklingen av kvävemonoxidoxid som läkemedel, INOmax®. INOmax® används i USA och Europa för behandling av nyfödda med vissa typer av lungskador. AGA Linde Healthcare tillhör den tyska Linde-gruppen.

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning med 30 procent av den medicinska utbildningen och 40 procent av all medicinsk akademisk forskning i landet. Karolinska Institutet handhar utdelningen av Nobelpriset i fysiologi eller medicin, efter att ha utsetts till detta av Alfred Nobel 1895. Priset började delas ut 1901.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera