Tema

Bra skrivet – väl talat

Robinson Crusoe började inte skriva dagbok för att i första hand få utlopp för sina känslor – även om de avspeglas i hans anteckningar. Nej, Robinson skrev ingenting i början av sin vistelse på ön, utan först när han fått någorlunda grepp om sin tillvaro började han skriva för att systematisera sina erfarenheter och för att få distans till sin belägenhet och sina egna handlingar.

Som skribent måste du tänka på att din text ska fungera så situationsoberoende som möjligt – texten måste helt enkelt kunna stå på egna ben.

Därför är det med stort nöje vi på detta sätt presenterar boken ”Bra skrivet Väl talat” skriven av Bo Renberg, lärare i retorik vid Luleå tekniska universitets institution för språk och litteratur.

Det är en bok för dig som vill utveckla din förmåga att tala och skriva och den förmedlar ett förhållningssätt till språk, tänkande och kommunikation som är av grundläggande betydelse för det praktiska arbetet med texter och tal samtidigt som den ger konkreta råd och tips om hur du kan göra för att bli en bättre språkanvändare.

Också den som i första hand är intresserad av skrivande har nytta av att läsa den del som behandlar talandet – och tvärtom!
Tal- och skrivprocesserna är som bekant intimt sammanflätade i både teori och praktik.

Upplysningar: Bo Renberg, tel. 0920-49 28 44, bo.renberg@lh.luth.se eller pressansvarig Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Bra skrivet – väl talat

 lästid ~ 1 min