Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2003

Ny kunskap om syrebrist i organ vid transplantation

Bristen på organ för transplantation har ökat intresset för att kunna använda djurorgan till människor. En avhandling från Sahlgrenska akademin bidrar med ny kunskap om hur skadeeffekterna av syrebrist och återupprättande av syretillförsel kan förhindras i samband med sådana transplantationer.

För att lära mer om vad som sker när organ transplanteras mellan två olika arter, så kallad xenotransplantation, har leg läkare Daniel Jan Lukes i sin avhandling studerat syrebrist och återupprättande av syretillförsel vid transplantation av hjärtan från möss och hamstrar till råttor. Flera metoder användes för att påverka organen före, under och efter perioden av syrebrist.

Resultaten visar att mushjärtan är mer känsliga för syrebrist än hamsterhjärtan och att mushjärtan ger upphov till en starkare reaktion hos mottagardjuret efter samma tid av syrebrist. Flera tillvägagångssätt testades för att lära mer om syrebrist och återupprättande av syretillförsel i samband med xenotransplantation. En ny metod som visade sig effektiv var att under perioder av syrebrist belysa transplantaten med ett laserliknande rött ljus. Goda resultat uppnåddes också när forskarna förbehandlade organen genom att utsätta dem för relativ syrebrist under en kort stund.

Studierna har visat tänkbara vägar att styra effekterna av syrebrist och återupprättande av syretillförsel i samband med xenotransplantation. Ett flertal studier planeras nu för att få reda på mer om hur de xenotransplanterade organen fungerar på längre sikt. Förhoppningen är att rönen kan bidra till att möjliggöra transplantation av djurorgan till människor.

För mer information kontakta:

Leg läkare Daniel Jan Lukes, mobiltelefon: 070-668 28 35, e-post: daniel.lukes@wlab.wall.gu.se

Handledare:

Professor Michael Olausson, telefon: 031-342 38 80, e-post: michael.olausson@surgery.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för kirurgi

Avhandlingens titel: On Ischemia/Reperfusion Injury and Rejection in Concordant Xenotransplantation to the Rat

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera