Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2003

En studie av män som har sex med män

Oskyddade samlag är främst något som sker med en stadig partner. Dessa samlag betraktas inte som ett risktagande av männen, utan har en betydelse när det gäller att skapa intimitet inom parrelationen. Detta är ett av de främsta resultaten i en sociosexuell studie av män som har sex med män.

Drygt två decennier har förflutit sedan det första fallet av hiv (humant immunbristvirus) konstaterades i Sverige. Medicinska landvinningar har gjorts när det gäller behandling av sjukdomen. De kombinations-behandlingar som introducerades 1996 har medfört att dödstalen i aids kraftigt minskat. Ett vaccin mot hiv finns dock inte framtaget. Det enda sättet att minska antalet hivinfektioner är att arbeta preventivt genom att ändra sexuella beteenden. Det finns således ett behov att förbättra hivpreventionen. Det är här som avhandlingen tar sitt avstamp.

Avhandlingens första syfte är att beskriva och analysera sexuella relationer och handlingar bland män som har sex med män. Avhandlingen har ett fokus på oskyddade anala samlag, vilket är den väg som hiv främst överförs sexuellt mellan män. Dessutom studeras det sammanhang där de flesta oskyddade samlag sker, nämligen inom den stadiga parrelationen. Avhandlingens andra syfte är att explorativt utforska den sexuella arena som internet utgör. I detta ingår att studera vilka män som använder sig av chattar på internet samt vilka erfarenheter de har av denna arena.

Avhandlingen bygger på enkäter samt intervjuer med män som har sex med män. Enkäten, som bland annat distribuerats genom internet, visar att anala samlag, både skyddade och oskyddade, främst förekommer inom en stadig parrelation. Med en tillfällig partner är det relativt ovanligt att ha ett oskyddat samlag. Intervjuerna visar att det oskyddade samlaget främst är sammankopplat med emotionell intimitet. Genom att ha oskyddade samlag inom en kärleksrelation definieras relationen som intim. Dessutom avgränsas paret gentemot en omvärld genom att de sexuella handlingarna blir unika. Detta har en särskild betydelse då paren kommit överens om att tillåta sexuella kontakter utanför relationen. Vid dessa kontakter praktiseras säkrare sex. Säkrare sex fyller på så sätt två funktioner vid dessa kontakter: att skydda paret mot sexuellt överförbara infektioner samt att skydda den emotionella intimitet som finns mellan männen.

Enkäten visar även att datainsamling genom internet är möjlig att genomföra med lyckat resultat. De män som svarat på enkäten genom internet är oftare bisexuella samt boende utanför de större städerna. Dessutom har fler av dessa män erfarenhet av oskyddat samlag med en tillfällig parter. Enkäten visar dock inte om man har träffat partnern genom internet. Emellertid är internet en viktig arena för att nå dessa män med hivpreventiva budskap.

Avhandlingens titel: Risky Business? En sociosexuell studie av män som har sex med män.
Avhandlingsförfattare: Ronny Tikkanen, tel. 031-12 31 88(bost.), 031-773 1267 (arb.)
e-post: Ronny.Tikkanen@socwork.gu.se
Fakultetsopponentens namn: docent Mats Hilte, Lund
Tid och plats för disputation: Fredagen den 7 november 2003 kl. 9.15, Aulan, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera