Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2003

Krypande europeisering inom marknadsrätt och konsumenträtt

Om otillbörlig marknadsföring och konsumenträtt i ett jämförande och europarättsligt perspektiv handlar den avhandling som Antonina Bakardjieva Engelbrekt nyligen lagt fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Fokus ligger på institutionella och processrättsliga aspekter.

Studien diskuterar två distinkta modeller för reglering av otillbörlig marknadsföring och konsumenträtt. Den ena modellen dominerar i Tyskland med en stark tonvikt på privaträtt, domstolsväsendet och enskilda näringsidkares och intresseorganisationers initiativ.

Den andra modellen är förhärskande i Sverige, med offentligrättslig reglering och avhängig politiska processer och specialiserade myndigheter (främst Konsumentverket med Konsumentombudsmannen).

Med utgångspunkt i så kallad institutionalistisk teoribildning analyseras för- och nackdelar med privat- respektive offentligrättslig reglering på detta område. Därutöver granskas den europeiska integrationsprocessens inflytande på gällande nationella regler.

Doktorsavhandlingens titel: Fair Trading Law in Flux? National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se
Antonina Bakardjieva nås på tel 16 29 96, 073 – 952 68 57 eller e-post: antonina.bakardjieva@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera