Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2003

Försvarsforskare bakom konstgjort blod. “Vi behöver forska mer innan blodet blir kommersiellt.”

En av grundbultarna bakom det “konstgjorda blod” som sedan en tid tillbaka framgångsrikt testas på patienter vid både Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm är forskning som sedan 1999 har pågått vid Enheten för Experimentell Traumatologi vid FOI:s Institution för Försvarsmedicin, som är en del av avdelningen för NBC-skydd.

Nuvarande chefen för institutionen, Laborator Thomas Kjellström, blev kontaktad av VD:n för bioteknikföretaget Sangart, Inc. i San Diego, Professor Robert Winslow, i början av 1999. Företaget behövde kvalificerad hjälp med att ta reda på hur deras “konstgjorda blod” fungerade vid stora blödningar som ledde till blödningsshock. Med tanke på framtida marknadsföring riktad mot olika länders försvarsmakter, ville man också att forskningen skulle utföras vid en försvarsanknuten forskningsinstitution. FOI:s Enhet för Experimentell Traumatologi passade mycket bra in i bilden.

De första försöken med produkten genomfördes vid Experimentell Traumatologis laboratorium på Södersjukhuset under hösten 1999 och sedan dess har ett flertal försöksomgångar framgångsrikt genomförts varje år, den senaste i september 2003. Olika modeller av blödningsshock har använts och olika varianter av Sangarts produkt har prövats. Genomgående har det visat sig att de nackdelar som funnits med tidigare liknande produkter från andra tillverkare, i stor utsträckning saknas hos Sangarts “konstgjorda blod”. Dessutom har produkten visat sig ha flera gynnsamma effekter, ur vissa synvinklar är produkten t.o.m. bättre än riktigt blod.

De gynnsamma resultaten har rapporterats vid flera olika internationella möten och ligger till grund för de tillstånd Sangart har att nu testa produkten på svenska sjukhus. Det faktum att Experimentell Traumatologi har funnits på Södersjukhuset har också gjort det naturligt att detta sjukhus, genom FOI:s initiativ, nu är det andra sjukhuset i Sverige (och i världen) som får testa produkten på patienter.

Laborator Kjellströms forskargrupp på FOI:s Institution för Försvarsmedicin har med andra ord lagt en av grundstenarna för den kliniska prövningen av produkten. Men mycket arbete återstår ännu innan produkten kan bli godkänd för allmänt bruk. Den behöver testas på betydligt fler patienter med olika skador och sjukdomar. Dessutom behövs ytterligare grundläggande forskning för att ta reda på vid vilka tillstånd produkten är effektivast och mest lämplig att använda. FOI står redo att även fortsättningsvis bidra till denna viktiga forskning, som kan komma till stor nytta för både försvarssjukvården och det civila samhället.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta laborator Thomas Kjellström, FOI, 08-616 13 64, 0709-277 438

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera