Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2003

Signaleringsvägar i cellen

Hur styrs signaleringen mellan celler och hur går det till när celler antar olika öden? De frågorna diskuteras i den avhandling som Teresa Tiensuu försvarar vid Umeå universitet den 31 oktober.

I många fall av cancer har man funnit fel på ett protein som kallas Ras. Det ingår i en signaleringsväg för kommunikation mellan och inom cellerna. Den här mekanismen har följt med genom evolutionen och finns i såväl encelliga organismer som människor.

Avhandlingen fokuserar på att öka förståelsen för hur Ras-signaleringen kan instruera celler att anta vissa öden, dvs. hur celler som från början är likadana senare kan utvecklas till olika typer av celler. Studierna har utförts via masken Caenorhabditis elegans, som är ett etablerat modellsystem för studier av cellsignalering.

Avhandlingen beskriver tre gener som fungerar längst ner i Ras-signaleringsvägen, vilket är den del som man än så länge har minst kunskap om. Resultaten ökar förståelsen för vilka funktioner dessa gener har och hur Ras-signalering fungerar. Bl.a. görs intressanta observationer om hur Ras-signalering kan påverka uttrycket av olika gener. Resultaten är ytterligare pusselbitar till förståelsen av Ras-signalering, vilket kan bidra till att öka kunskapen om cancer.

Avhandlingen läggs fram fredagen den 31 oktober vid Umeå Center för Molekylär Patogenes (UCMP) och har titeln “Cell fate specification by Ras-mediated cell signalling in C. elegans”. Svensk titel: “Specificering av cellöde genom Ras-medierad cellsignalering i C. elegans”. Disputationen äger rum kl 13.00 i hörsal E04, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Dr. Benjamin Podbilewicz, Israel Institute of Technology and Biology, Haifa.

Kontaktinformation
Teresa Tiensuu är uppvuxen i Boden och kan nås på tel. 090-785 67 91 E-post: Teresa.Tiensuu@ucmp.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera