Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2003

Dyslexi – ett problem inte bara med läsning och stavning utan också med lyssning

Mycket talar för att dyslektikers problem beror på i vilken form de lagrat det talade språket i hjärnan. En avhandling av Michael Gruber, Umeå universitet, visar bland annat att dyslektiker har svårigheter att urskilja detaljerad språklig information när de lyssnar till talat språk.

Avhandlingens allmänna syfte är att belysa relationen mellan förmågor i talspråket och skriftspråket hos dyslektiska vuxna och barn.

Avhandlingen består av tres studier. I den första kunde Gruber fastställa att jämfört med goda läsare så har vuxna som i barndomen diagnostiserats som dyslektiker fortfarande betydande svårigheter med uppgifter som ställer höga krav på läsförmågan. Dessa vuxna väljer i hög grad bort uppgifter som innebär mycket läsning. Den andra studien visar att samma vuxna också har svårigheter att uppfatta enstaviga ord men däremot inte ord med flera stavelser när man låter dom lyssna på tal som har reducerats på information. Studie nummer tre visar att dyslektiska 10 och 15-åringar har sämre förmåga att konsekvent identifiera stavelser vid en lyssningsuppgift.

En allmänt accepterad åsikt bland forskare är att dyslektiker har svårigheter med så kallade fonologiska uppgifter, dvs. att uppmärksamma det talade språkets ljudmässiga karaktär. Resultaten i avhandlingen stärker denna hypotes och pekar mot att dyslektikerns problem har att göra med i vilken form han eller hon har lagrat det talade språket i hjärnan. När man lär sej läsa bör talspråkets struktur i hjärnan likna det skrivna språkets struktur, dvs det bör finnas ljudmässiga motsvarigheter till bokstäverna. Det verkar som om dyslektikern inte har utvecklat en sådan struktur och därmed får svårigheter att översätta bokstäver till ljud.

Fredagen den 24 oktober försvarar Michael Gruber, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Dyslexics’ phonological processing in relation to speech perception. Svensk titel: Dyslektikers fonologiska processer i förhållande till talperception.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Beteendevetarhuset, sal bt 102.
Fakultetsopponent är Professor Maria Mody, Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital, Boston, USA.

Kontaktinformation
Michael Gruber är uppvuxen i Sävedalen utanför Göteborg

Michael Gruber nås på:
Institutionen för psykologi, Umeå universitet
Tel: 090 7867835
E-post:: michel.gruber@psy.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera