Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2003

Byggandet behöver industrialiseras- bostadsministern på seminarium i Helsingborg

Byggandet i Sverige behöver industrialiseras för att bli billigare, rationellare och nå högre kvalitet. En magisterutbildning med det syftet – Industriellt byggande med design – har i höst startats vid LTH – Campus Helsingborg på initiativ av bransch-organisa-tionen FIND, Forum för industriellt byggande. Det är en centrumbildning med kopplingar till forskningen på LTH.

Den 20 oktober arrangeras det första seminariet kring den verksamheten på Campus Helsing-borg. Media är välkomna att bevaka diskussionerna, som sker kl 9.30-12.30 i Aulan, sal U202 på Campus Helsingborg.
På programmet står att Per Kämpe, VD i Prefabutveckling AB och ordförande i FIND informerar om föreningen och tillkomsten av den nya utbildningen. Bostadsminister Lars-Erik Lövdén berättar om den statliga utredningen “Skärpning gubbar” och vad regeringen gör i frågan. Professor Olof Eriksson (tidigare i Byggnads-styrelsen och Bygg-forskningsrådet) berättar om det industriella byggandet under “miljon-programmet” och hur politiken med bidrag och avreglering har påverkat situationen.
Olle Ehrlén, vd i NCC Construction Sverige AB, berättar om vad hans företag gör för att utveckla byggprocessen och Håkan Blom, vd i Tyréns AB, redogör för konsultfirmans roll. MKB:s vd Lars Birve talar om den nya beställarrollen.
– En industrialisering av byggprocessen är nödvändig för att få ner priserna så att unga människor har råd att efterfråga nya bostäder, minska de många byggfelen och snabba på byggena genom bättre logistikprocesser, säger professor Lars Sentler.

Kontaktinformation
Frågor besvaras av: professor Lars Sentler, tel: 042-356790, mobil: 070-173 07 45, epost: Lars.Sentler@hbg.lth.se
professor Bertil Fredlund, tel: 042-356791, mobil: 070-519 42 02; epost: Bertil.Fredlund@hbg.lth.se
VD Per Kämpe, tel: 08-42 90 220, mobil: 070-53 54 962; epost: Per Kämpe@prefabutveckling.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera