Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2003

Västerländska initiationsritualer

Vad finns det för likheter mellan en frimurare från 1700-talet och en modern häxa? – Jo, båda har upplevt en liknande initiationsritual. Det kan tyckas märkligt att av all den akademiska litteratur som behandlar initiationsritualer är det endast en försvinnande liten del som behandlar västerländska initiationsritualer. Intresset har istället riktats mot ritualer från icke-västerländska kulturer. Henrik Bogdans avhandling försöker ändra på den saken.

Det finns flera anledningar till detta svaga intresse för västerländska ritualer. Den kanske främsta är att initiatoriska sällskap som Frimurareorden många gånger har betraktats som en del av den västerländska esoterismen, ett forskningsfält som det tills alldeles nyligen har ansetts vara ovärdigt att forska i. De få akademiska studier som trots detta behandlar västerländska initiationsritualer tenderar att begränsa sig till ett par få ordnar, istället för att studera dessa ritualer ur ett större perspektiv.

Henrik Bogdans avhandling behandlar den historiska utvecklingen av frimureriska initiationsritualer och dessa ritualers förhållande till den västerländska esoterismen. Analysen börjar med frimureriets tre S:t Johannesgrader som utgör förebilden för praktiskt taget samtliga senare frimureriska initiationsritualer, och fortsätter med utvecklingen av de frimureriska s.k. Höggradsriterna, exemplifierat genom en analys av True Mason, eller Académie des Vrais Maçons, som användes av Rite Ecossais philosophique. Boken behandlar även Hermetic Order of the Golden Dawn, den mest inflytelserika av alla ockultistiska initiatoriska sällskap från 1800-talet.

Avslutningsvis analyseras de tre initiationsritualerna som användes av Gerald Gardners häxkonströrelse på 1950-talet.
.
Avhandlingens titel: From Darkness to Light. Western Esoteric Rituals of Initiation.
Disputationen äger rum fredagen den 24 oktober 2003 kl 10.15
Opponent: Professor Antoine Faivre
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Henrik Bogdan, tel. 031-773 53 16 (arb.),
031-774 25 51 (hem), e-post henrik.bogdan@religion.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera