Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2003

Organisationer vill känna igen sig

Förändringar i organisationer orsakar ofta att invanda mönster för hur folk beter sig och ser på sina roller utmanas. Krafter kan uppkomma, där låsningar vid det man känner igen som en del av den egna yrkesidentiteten spelar in och får en blockerande effekt på förändringarna på organisationsnivå. I avhandlingen Identitet och förändring visar Gunnel Hessler hur en sådan dynamik ser ut vid ett universitetsbibliotek.

Hon har i avhandlingen använt systemteoretiska modeller för att förstå de mekanismer som spelar in och styr olika, ofta motverkande, krafter vid ett biblioteks förändring och utveckling till att bli en del i ett informationsförsörjande nätverk.

För att kartlägga attityd och inställning till sådant som mål för verksamheten, datorstödda system, operativ teknik, organisatoriska strukturer och omvärldsrelationer har hon intervjuat tjänstemän vid biblioteket och representanter för dess ledning. Genom enkäter har studenter och lärare fått ge sin syn på biblioteket och universitetets framtida informationsförsörjning.

Undersökningen visar hur organisationen i förändringsprocessen gärna låser sig i invanda mönster och beteenden, vilket i avhandlingen tolkats i termer av så kallad självproduktion (autopoiesis). Avhandlingen visar att det för att underlätta utveckling och förändring när organisationens identitet kan anses vara satt på spel är viktigt att initiativen tas med utgångspunkt i den operativa verksamheten, så att denna genom sin självproduktion blir en drivande kraft i processen och hela organisationens självproduktion.

Gunnel Hessler är universitetslektor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Identitet och förändring är hennes doktorsavhandling.

Vid beställning av avhandlingen, kontakta Carina Waldén :
Tel: 033-164059
carina.walden@hb.se

Avhandlingens titel: Identitet och förändring – en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion
Avhandlingsförfattare: Gunnel Hessler, tel. 033-12 69 94(bost.), 033-16 40 61 (arb.)
e-post: gunnel.hessler@hb.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Johan Olaisen, Oslo
Tid och plats för disputation: Fredagen den 24 oktober 2003 kl. 10.00, sal C203, Högskolan i Borås
Allégatan 1, Borås

+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera