Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2003

Ny kunskap om stafylokockinfektioner i huden

Infektioner orsakade av gula stafylokocker, så kallade sjukhussjukebakterier, förekommer ofta i huden. Om bakterien sprider sig i kroppen kan den ge upphov till svåra sjukdomstillstånd.

En nyligen försvarad avhandling vid Sahlgrenska akademin visar på flera viktiga faktorer för stafylokockinfektioner i huden.

Lena Mölne har i en experimentell modell undersökt tre olika faktorer hos stafylokockbakterien som gör att infektioner och inflammationer uppkommer i huden.

En orsak är stafylokockens eget DNA. Stafylokockens DNA sprutades in i huden på möss och det visade sig att detta gav upphov till inflammation och att denna process var beroende av en särskild typ av vita blodkroppar som heter makrofager.

Ett viktigt försvar mot stafylokockbakterien utgörs av neutrofila granulocyter, en annan typ av vita blodkroppar, som snabbt är på plats för att försvara kroppen mot bakterier. Genom att tillfälligt ta bort dessa vita blodkroppar visade det sig att de var särskilt viktiga i det tidiga förloppet vid en stafylokockinfektion i huden. Frånvaron av neutrofila granulocyter i början av hudinfektionen gav upphov till en mycket svårare sjukdomsbild som inte ens lindrades av ett ökat antal neutrofila granulocyter senare i sjukdomsförloppet.

Ännu en annan vit blodkropp, g/d T-lymfocyter, finns i hudens yttersta lager. Genom att infektera möss som saknar just denna typ av T-lymfocyter med stafylokocker, visar avhandlingen att dessa möss har svårt att göra sig av med bakterierna och att de T-lymfocyter som normalt återfinns i huden har betydelse för det tidiga infektionsförsvaret.

Ytterligare studier av dessa olika vita blodkroppar samt bakteriens eget DNA kan leda till alternativa behandlingsmöjligheter, något som är önskvärt eftersom antibiotikaresistenta stafylokocker blir allt vanligare.

För mer information kontakta:
Leg läkare Lena Mölne, telefon: 031-342 40 21, mobiltelefon: 070-579 44 01, e-post: lena.molne@immuno.gu.se

Handledare:
Professor Andrej Tarkowski, telefon: 031-342 40 56, e-post: andrej.tarkowski@rheuma.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning.

Avhandlingens titel: Host-Bacterium Relationship in Staphylococcal Skin Infection
Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera