Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2003

Mjukare vägbana dämpar trafikbuller

Eftersom fordonstillverkarna har lyckats reducera bullret från motorerna är det numera de ljud som uppstår i kontakten mellan fordonens däck och vägen som är den huvudsakliga källan till trafikbuller. Faktorer som påverkar bullernivån är förstås utformningen av däcken och vägbeläggningen samt fordonens hastighet.

I ett doktorsarbete på Chalmers har François-Xavier Bécot. utvecklat modeller för att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att förbättra de akustiska egenskaperna hos vägbeläggningar. Avsikten var att finna en metod att förutsäga hur bullret strålar ut från däcken över vägbanan.

Bécot har utgått från äldre modeller för simulering av ljud från däck som rullar på väg. Utifrån dessa har han utvecklat en ny förenklad modell som även inkluderar akustiska egenskaper hos vägbanan. Bécots modell är snabb och praktiskt användbar.

– För att minska bullret är det viktigt att vägytan kan absorbera en del av det buller som uppstår i kontakten mellan däck och vägbana. En hård vägbana, t ex med beläggning av betong absorberar inget ljud, utan allt reflekteras istället till omgivningen. En mjukare vägbana tar däremot upp en del av bullret. I andra projekt på Chalmers studeras däckens beskaffenhet med liknande modeller. I avhandlingen redovisar jag några faktorer som är viktiga för att skapa en vägbeläggning som kan reducera bullernivån, säger Bécot.

– Vi kommer nu att ta kontakt med vägbyggare för att undersöka om det i praktiken är möjligt att bygga vägar med beläggningar som har dessa ljudabsorberande egenskaper. Önskemålen från bullersynpunkt måste överensstämma med normer för användbarhet och säkerhet hos vägbeläggningar.

Projektet har genomförts i samarbete med INSA, det tekniska universitetet i Lyon, och INRETS, det franska Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, som har expertis på just vägbeläggningar och Institutionen för teknisk akustik på Chalmers, där det finns expertis på däckbuller.

Avhandlingen “Tyre Noise over Impedance Surfaces – Efficient application of the Equivalent Sources method” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 8 september 2003.

Kontaktinformation
Mer information:
François-Xavier Bécot, Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, tel: +33 (0)4 72 14 24 10, e-post: becot@inrets.fr
Wolfgang Kropp, Teknisk akustik, Chalmers, tel 031- 772 2204 e-post: wk@ta.chalmers.s

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera