Tema

Docent Klas Blomgren får Fernströmspriset 2003

Docent Klas Blomgren har utsetts till en av årets mottagare av Eric K. Fernströms pris.

Priset ges till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare.

Motiveringen till att Klas Blomgren får priset lyder: För hans kreativa upptäckter rörande mekanismer för uppkomst av hjärnskada under nyföddhetsperioden.

Klas Blomgren berättar att han har ägnat de senaste tio åren till att förstå hur skador uppkommer i den växande hjärnan. Hans forskning har bland annat visat att nervceller i nyföddas hjärnor aktiverar helt andra mekanismer än i vuxnas hjärnor när de skadas och dör.

– Jag har studerat vad som händer i den växande hjärnan efter bristande tillförsel av syre och blod vid till exempel förlossningsskador och hur barns hjärnor påverkas av strålning vid cancerbehandling. Den omogna och den vuxna hjärnan är mycket olika. Behandling och förebyggande av hjärnskador måste därför anpassas till hjärnans mognadsgrad.

Klas Blomgren är 40 år, född i Göteborg och uppvuxen i Vimmerby kommun. Han påbörjade sin läkarutbildning i Göteborg 1985. Efter avslutad grundutbildning har han forskat i kombination med sitt arbete som barnläkare.

Klas Blomgren är knuten till institutionen för kvinnors och barns hälsa samt institutionen för fysiologi och farmakologi vid Sahlgrenska akademin.

Eric K. Fernströms Stiftelse delar årligen ut sex priser på 100 000 kronor vardera till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. En forskare vid var och en av landets sex medicinska fakulteter utses.

För mer information kontakta:

Docent Klas Blomgren, telefon: 031-773 33 76, mobiltelefon: 070-323 33 53, e-post: klas.blomgren@fysiologi.gu.se

För bild på Klas Blomgren kontakta Ulrika Lundin på e-postadress ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Docent Klas Blomgren får Fernströmspriset 2003

 lästid ~ 1 min