Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2003

Bakom välfärdsstatens dörrar

Den svenska integrationspolitiken kan på många sätt betraktas som ett misslyckande. Motsatsen hittar vi i Israel. Där har den invandrade befolkningen efter relativt kort tid i landet arbete i mer eller mindre samma utsträckning som den övriga befolkningen.

Finns förklaringen till detta inom de organisationer som ansvarar för invandrarnas första tid i det nya landet? De så kallade frontlinjebyråkraterna har ofta långvarig och kontinuerlig kontakt med sina klienter och ett mer eller mindre stort handlingsutrymme till sitt förfogande. Hur hanterar dessa arbetsförmedlare, socialsekreterare och invandrarsekreterare sitt handlingsutrymme i mötet med invandrarklienter?

Jämförelsen visar att både i Israel och Sverige betraktas invandrarklienterna utifrån stereotypa föreställningar. Föreställningarna tar både sin utgångspunkt i invandrarsituationen och invandrarklienternas kulturella bakgrund. Den svenska myndighetsutövningen utmärks av en flexibel tillämpning av regelverket och en orientering mot den enskilda klientens behov och önskemål. Den israeliska myndighetsutövningen tar istället utgångspunkt i en mer strikt tillämpning av regelverket och ett tydligare uppdragstänkande. De stereotypiska uppfattningarna får därmed möjlighet att slå igenom i det svenska fallet men inte i det israeliska.

Vad som sker bakom välfärdsstatens dörrar får på så sätt stora konsekvenser för människors levnadsvillkor och livsprojekt. Det finns inte längre en given auktoritet som kan ta sig rätten att definiera vad som är acceptabla livsprojekt i den moderna staten; ett synsätt som även måste införlivas hos frontlinjebyråkraterna och i deras myndighetsutövning.

Avhandlingens titel: Bakom välfärdsstatens dörrar
Avhandlingsförfattare: Isabell Schierenbeck, tel. 0707-924482(mobil), 001 510 849 4831(bost), 001 510 643 7078(arb.)
e-post: Isabell.Schierenbeck@pol.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Søren Winter, Köpenhamn
Tid och plats för disputation: Fredagen den 10 oktober 2003 kl. 13.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera