Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2003

Magsårsbakterien i närbild

Magsårsbakterien Helicobacter pylori är en överlevare av sällan skådat slag. Den klarar både magens extremt ogästvänliga miljö och angreppen från kroppens immunceller.

En del i förklaringen är de proteiner som finns på bakteriens yta. Några fungerar som ankare som fäster i magens slemhinna, andra är enzymer som neutraliserar magsyran. Detaljerad information om dessa molekyler kan bidra till att få fram nya läkemedel och kanske ett vaccin mot folksjukdomar som gastrit, magsår och magcancer.

Christoffer Petersson vid Linköpings universitet har vidareutvecklat en metod (frysfrakturering) som gör det möjligt att studera bakteriecellerna med högupplösande elektronmikroskop. Cellen bryts sönder i vakuum vid minus 180 graders temperatur och beläggs med platina och kol. Därefter tillsätts antikroppar mot de sjukdomsalstrande molekyler man letar efter. Antikropparna märks med små guldkorn som sedan går att se i elektronmikroskopet.

I sin doktorsavhandling vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi beskriver Christoffer Petersson bland annat hur Helicobacter kan lokalisera skadade slemhinneceller, och hur den försvarar sig mot de vita blodkropparna.

Av de magpatienter som behandlas med antibiotika och Losec är det alltid en viss andel som får återfall. Sannolikt lyckas vissa bakterieceller överleva behandlingen, genom att gömma sig inkapslade i humanceller.

Om man kunde spåra de proteiner som är involverade i den processen, skulle samspelet mellan bakterie och människa klarläggas ytterligare. Linköpingsforskarna hoppas att deras utveckling av frysfrakturmetoden kan bidra till detta, och så småningom till en ny behandlingsstrategi för att hindra återfall.

Upptäckten av magsårsbakterien firar i år tjugoårsjubileum. När de australiensiska läkarna Barry Marshall och Robin Warren publicerade sina rön – som tillkom av en slump – bemöttes de med stor skepsis. Idag arbetar tusentals forskare världen över med att försöka få bukt med bakterien. Närmare 90 procent av människorna i tredje världen, och 25 procent i industriländerna, beräknas vara infekterade.

Avhandlingen heter “Characterisation of Surface Traits of Helicobacter pylori and Their Role in the Infectious Process”.

Kontaktinformation
Christoffer Petersson, 013-222093, e-post chrpe@ihm.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera