Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2003

Tillväxt behöver inte leda till kraftigt ökad energianvändning

Jesper Stage, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat miljö- och naturresursfrågor i Namibia. Hans studie har bland annat visat att ekonomisk tillväxt i U-länder inte behöver leda till kraftigt ökad energianvändning, vilket man tidigare ansett.

U-länder kan ha större utrymme att påverka energianvändning via skatter och andra styrmedel än vad man tidigare trott. Många tidigare studier har dragit slutsatsen att ekonomisk tillväxt mer eller mindre automatiskt leder till kraftigt ökad energianvändning, eftersom det är så svårt att tillämpa energisnål teknik i u-länder.

Den första av avhandlingens fyra artiklar visar att de senaste tjugo årens ekonomiska tillväxt i Namibia inte har lett till ökad kommersiell energianvändning. Många branscher har faktiskt bytt till mer energisnål teknik, vilket kan bero på att Namibia haft högre energiskatter än många andra u-länder.

Den andra artikeln i avhandlingen visar att en bra närmiljö kan vara viktigare än man insett för de fattiga i u-ländernas slumområden. I slummen runt Namibias huvudstad kan mark köpas och säljas fritt. Köpare betalar långt över genomsnittspriset för tomter i närheten av det enda grönområdet, medan tomter nära en soptipp säljs klart billigare än genomsnittet.

I den tredje artikeln studeras om namibiska bönder främst använder grundvatten som en vattenreserv när regnen uteblir, eller som en extra vattenkälla året om oavsett nederbörd. Detta kan ha betydelse på sikt, eftersom grundvattennivåerna sjunker på många håll i landet. Om grundvattnet främst fungerar som en vattenreserv skulle man lätt kunna ersätta det med exempelvis bättre lagringsdammar för regnvatten. Resultaten är svårtolkade, men visar inte entydigt att grundvattnet främst fungerar som en vattenreserv.

I den fjärde artikeln studeras konflikten mellan namibiska fiskebåtar och utländska fisketurister, som fiskar efter samma art vid Namibias kust. Det kommersiella fisket har låg lönsamhet, medan fisketurismen skulle kunna ge stora intäkter för staten om fiskelicenser infördes. Detta tyder på att det vore bäst att avveckla det kommersiella fisket och överlåta allt fiske av denna art till turister.

Fredagen den 3 oktober försvarar Jesper Stage, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Mixing oil and water – studies of the Namibian economy”, en samling artiklar om miljö- och naturresursfrågor i Namibia.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är Anders Danielson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Jesper Stage är född i Umeå och har huvudsakligen varit bosatt i Umeå, men har även bott i olika afrikanska länder i flera år.

Jesper Stage nås på:
Telefon: 090 – 786 53 36
E-post: Jesper.Stage@econ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera