Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2003

Rätt material i hjärt-lungmaskinen viktigt vid hjärtoperation på små barn

Materialet i hjärt-lungmaskinens slangsystem påverkar bland annat graden av inflammationsaktivering vid operation av medfödda hjärtfel på små barn. Även valet av pump har betydelse. Användande av mer kroppsliknande material kan leda till ett snabbare tillfrisknande enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Vid operationer av medfödda hjärtfel hos barn används oftast en hjärt-lungmaskin som tar över hjärtats och lungornas funktion under själva ingreppet. Forskarvärlden vet att detta hos vuxna leder till aktivering av kroppens kaskadsystem, det vill säga inflammations- och koagulationssystemen. Kunskapen om motsvarande reaktioner hos små barn har dock varit begränsad. Jämfört med vuxna anses små barn vara mer känsliga vid hjärtoperationer.

I avhandlingen beskrivs hur aktiveringen av kaskadsystemen sker hos små barn och att de uppkomna reaktionerna går att påverka. En pump och ett slangsystem med ytor som mer försöker likna kärlen i kroppen ger lägre aktivering av de faktorer i blodet som leder till inflammationer, jämfört det system som vanligen används. Ytterligare en vinst är att metoden leder till sänkt aktivering av de faktorer i blodet som löser upp proppar. Detta talar för att användandet av mer kroppsliknande material skulle kunna leda till ett bättre förlopp efter operationen och minskad blödning.

Leg läkare Eva Jensen, mobiltelefon: 0708-46 76 76, hemtelefon: 031-41 14 46, e-post: ev.jensen@telia.com
Handledare: professor Rolf Ekroth, telefon: 031-342 36 84, mobil: 070-328 23 91, e-post: rolf.ekroth@medfak.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Avhandlingens titel: Protein S-100, inflammatory and haemostatic mediators in paediatric open heart surgery. Influence of clinical variables and a biocompatible cardiopulmonary bypass system

Avhandlingen försvaras fredagen den 26 september 2003, klockan 13.00, i F3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera