Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2003

Möjligt att behålla bra syn upp i hög ålder

Synproblem hos gamla människor bör snabbt kontrolleras och om möjligt åtgärdas så att de gamla kan fortsätta med ett aktivt och självständigt liv så länge som möjligt.

För många gamla kan synen förbättras med enkla medel, till exempel genom att komma till optiker för kontroll och förbättring av glasögonen enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Antalet mycket gamla människor ökar kraftig och ju äldre vi blir desto sämre blir synen. Hos äldre är det oftare sjukdom än åldrandet i sig som ger dålig syn. Det finns också riskfaktorer som är möjliga att påverka för att bibehålla god synfunktion i hög ålder.

Det är av stor betydelse att operera grå starr tidigt, innan den generella funktionen försämrats och den sociala situationen påverkats. För dem som har förmånen att bli mycket gamla innebär en operation i rätt tid möjlighet till många år med bibehållen syn, fortsatt oberoende och ökad livskvalité. Gråstarrsoperationen är säker och ger ett bra resultat. Dessutom är operationen en av de mest kostnadseffektiva kirurgiska åtgärderna.

Livsstilsrelaterade faktorer tidigare i livet förefaller ha betydelse för bibehållen ögonhälsa och synförmåga i hög ålder. Högre grad av fysisk aktivitet, lägre BMI och att undvika rökning betalar sig med chans till bibehållen syn på gamla dar. En markör för detta kan vara folsyrenivån vid 70 års ålder.

I Göteborg har forskare, inom ramen för den så kallade H70-studien, följt en grupp personer från 70 år upp till 97 år med upprepade ögonundersökningar. Avsikten är att se vad som händer med synen, och även med hörseln, när personerna blir allt äldre och att se på behovet av att ge någon form av behandling. Forskarna har också försökt värdera när lämpliga åtgärder bör sättas in för att ge störst synvinst för individerna men också för samhället.

För mer information kontakta:

Leg läkare Birgitta Bergman tel 031-343 32 34, mobil 0733-83 68 85, tel hem 031-20 79 39

e-post: birgitta.bergman@oft.gu.se

Handledare: Professor Johan Sjöstrand tel. 031-343 32 54

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för oftalmologi

Avhandlingens titel: On Vision in Old Age. A longitudinal study of subjects 70 to 97 years old

Avhandlingen är försvarad

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera