Tema

Kretensisk medelhavskost bra mot reumatism

Den kost som befolkningen på Kreta äter kan vara bra för personer med ledgångsreumatism. En avhandling av Linda Hagfors, Umeå universitet, visar att den grupp patienter som övergick till medelhavskost under tre månader bland annat fick en minskad sjukdomsaktivitet.

Tidigare studier indikerar att konsumtion av fisk, olivolja och tillagade grönsaker, kan ha skyddande effekter beträffande utvecklingen av ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) som sjukdomen också kallas. En kost som karaktäriseras av ett högt innehåll av vegetabilier, olivolja och fisk är den traditionella kretensiska medelhavskosten.

Linda Hagfors avhandling visar att patienter med RA fick en minskad sjukdomsaktivitet, en förbättrad funktionsförmåga och en ökad vitalitet efter att ha övergått till att äta kretensisk medelhavskost.

Avhandlingen baseras på en studie i vilken 26 patienter med RA övergick till att äta kretensisk medelhavskost under 3 månader. Före och under dessa tre månader studerade man hur sjukdomen förlöpte och om den påverkas av de nya kostvanorna. Resultaten för försöksperso-nerna jämfördes med en kontrollgrupp som fortsatte att äta sin vanliga mat. Även kostunder-sökningar gjordes för att undersöka hur de två grupperna åt under försöksperioden. Dessa undersökningar visade att den grupp som övergick till att äta kretensisk medelhavskost ökade sitt intag av antioxidantrika livsmedel och de hade även ett högre intag av antioxidanterna vitamin E, vitamin C och selen jämfört med kontrollgruppen. Gruppen som åt medelhavskost ökade också sitt intag av fisk, skaldjur och fågel, medan konsumtionen av kött och feta meje-riprodukter minskade. Jämfört med kontrollgruppen hade medelhavskostgruppen därför ett lägre intag av fett och mättat fett samt ett högre intag av så kallade omega-3 fettsyror i för-hållande till omega-6 fettsyror. Denna förändring i förhållandet mellan olika fettsyror kunde man även se med hjälp av blodprover. Däremot resulterade kostomläggningen inte i ökade nivåer av antioxidanter i blodet.

Fredagen den 26 september försvarar Linda Hagfors, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln A Mediterranean dietary intervention study of patients with rheumatoid arthritis. Svensk titel: Medelhavskost vid reumatoid artrit – en kost-interventionsstudie.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Samhällsvetarhuset, Hörsal D.
Fakultetsopponent är Dr. Margaretha Haugen, Divisjon for miljømedisin, Avdeling for næringsmiddeltoksikologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo, Norge.

Kontaktinformation
Linda Hagfors är född och uppvuxen i Umeå.
Linda Hagfors nås på:
Telefon: 090 – 786 95 78
E-post: linda.hagfors@kost.umu.se

Kretensisk medelhavskost bra mot reumatism

 lästid ~ 2 min