Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2003

En studie av sentimentala schlagers

Snoddas, Sven-Olof Sandberg och Bertil Boo sjöng sig in i svenskarnas hjärtan med känslosamma sånger samtidigt som många kritiker såg ner på genren. Karin Strand, Umeå universitet, analyserar i sin avhandling sångernas texter och det känslomässiga mottagandet på båda sidor.

Sånger som berör – så kan man beskriva de sentimentala schlagers som i variationer har varit populära under hela 1900-talet. Det är känslosamma sånger om den lilla röda stugan, om längtan till mor och till hembygden, om svärmisk romantik och om exotisk vildmark. I avhandlingen uppmärksammas dessa sånger som en betydelsefull linje i svensk populärmusik; en egen genre i förhållande till schlagermusikens uppsluppna, dansanta huvudfåra.

Med utgångspunkt i texternas motiv analyseras genren utifrån tre artister som under olika decennier har utmärkt sig med sentimentala repertoarer: Sven-Olof Sandberg – som med sina “känsliga bitar” initierade den sentimentala schlagern i Sverige i radions barndom -, “den sjungande bonden” Bertil Boo samt Gösta “Snoddas” Nordgren. Som så många av seklets sångstjärnor upplevde alla tre sina genombrott i radio. I studien analyseras även ljudmediernas roll för att skapa vokala personligheter i allmänhet och för den sentimentala genrens innerliga sångstil, teman och tilltal i synnerhet.

De “känsliga bitarna” är inte endast känslosamma till sin karaktär, utan har även som kulturform och fenomen väckt starka reaktioner hos lyssnare och kritiker. De har blivit enormt folkkära, men också kritiserats av den bildade smaken som ett slags populärmusikens hötorgskonst. I avhandlingen analyseras vari det ( i dubbel bemärkelse) “känsliga” egentligen består. Detta genom att diskutera vad sentimentalitet är för något och hur värderingen av (hem) längtan står i ett särskilt förhållande till det moderna samhällets framväxt och till uppfattningar om manligt och kvinnligt.

Lördag den 27 september försvarar Karin Strand, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är docent Eva Hemmungs Wirtén, institutionen för ABM, Estetik och Kulturstudier vid Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Karin Strand är uppvuxen i Allingsås.

Karin Strand nås på:
Tel: 090-786 59 81
Mobil: 070 624 60 50
E-post: karin.strand@littvet.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera