Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2003

Ny avhandling:Att bli förälder till ett barn med Downs syndrom

“Vi förstod inte att det var något fel, men vi borde ju ha fattat det eftersom det blev tyst och spänt och ingen sa “grattis till flickan” eller något sådant som man brukar.”

I en doktorsavhandling från Lunds universitet har psykologen Bim Riddersporre undersökt hur föräldrar till barn med Downs Syndrom upplever föräldraskapet. Hur är det att bli förälder till ett barn med Downs syndrom och inse att föräldraskapet kommer att bli annorlunda än vad man tänkt sig?

För att kunna svara på den frågan har Bim Riddersporre följt tio familjer under barnets första levnadsår. I hundratals timmar har hon dokumenterat föräldrarnas upplevelser av motstridiga känslor inför den nya familjemedlemmen. Det handlar om sorg och förvirring men i samtliga fall också om en växande kärlek.

– Många tyckte att det var svårt att dela sitt föräldraskap med en rad professionellt kunniga personer, berättar Bim Riddersporre. Ibland uppstod förvirring om vem som visste bäst och hade rätt att bestämma om barnet. Ibland visste inte föräldrarna hur de skulle betrakta barnet. Var det lönt att leta efter likheter mellan sig själva och barnet, eller var barnet mest likt andra barn med Downs syndrom?

– När föräldrarna bygger upp sina relationer till barnet är barnhabiliteringen viktig, säger Bim Riddersporre. Ofta har varken far- eller morföräldrar någon erfarenhet av barn med Downs Syndrom och därför lägger föräldrarna stor vikt vid de professionellas råd och bemötande.

– Habiliteringens personal är högt kvalificerad när det gäller den yrkestekniska kunskapen, men när det kommer till den mellanmänskliga relationen kan det bli svårt. Som professionell kan man både stärka och hindra. Habiliteringspersonalen verkar ha svårast att stödja de familjer som mest behöver deras hjälp, säger Bim Riddersporre

Bim Riddersporre anser också att könsrollerna blir mer befästa i familjer med handikappade barn:

– Det verkar som om den ökade pressen gör att man återgår till en traditionell rollfördelning. I en del familjer tar fäderna inte ens ut sin pappa-månad, trots att föräldrarna före förlossningen bestämt sig för att dela lika på föräldraledigheten.
Även här tror Bim Riddersporre att habiliteringspersonalens agerande spelar en viktig roll.

– Fäderna kände sig inte välkomna i sjukvården och var ofta förbannade för att personalen bara vände sig till mamman och fick pappan att känna sig överflödig.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Bim Riddersporre på telefonnummer 0709 -655 309, e-post bim.riddersporre@lut.mah.se
Bim Riddersporre disputerar den 26 september klockan 9.15 i Edens hörsal. Avhandlingens titel är Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera