Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2003

Nya rön om den tidigaste bosättningen i Norrland

Anders Olofsson, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat den tidigaste invandringen till Nordsverige efter inlandsisens avsmältning och kulturella kontakter i området under äldre stenålder.

Olofsson utgår i första hand från den nyligen utgrävda boplatsen Dumpokjauratj, utanför Arjeplog, i sina diskussioner kring den äldsta bosättningsfasen i norra Sverige efter isavsmältningen för mellan 9000 och 10000 år sedan.

På boplatsen vid Dumpokjauratj, som är den hittills äldsta säkert daterade boplatsen i norra Sverige, har arkeologerna hittat redskap av skiffer som tyder på att människorna på boplatsen kan ha invandrat från Finland eller på annat sätt haft kontakter med den finska Suomusjärvikulturen. Kopplingen till det finska området är dock inte helt entydig, eftersom man på boplatsen även hittat andra typer av redskap som snarare pekar mot en samhörighet med samtida skandinaviska stenålderskulturer.

Inre Lappland var den del av Nordvästeuropa där isen låg kvar som längst. Vid den här tiden var omkringliggande delar av Norden, det vill säga norska kusten och Finland såväl som Sydskandinavien, isfria och redan befolkade. Norrland var således öppet för kolonisation från alla väderstreck, och det är sannolikt detta som avspeglas i den “mix” av kulturdrag som karaktäriserar de äldsta norrländska boplatserna.

Torsdagen den 25 september fösvarar Anders Olofsson, institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet sin doktorsavhandling med titeln Pioneer Settlement in the Mesolithic of Northern Sweden. Svensk titel: Pionjärbosättning under äldre stenålder i norra Sverige.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, lilla hörsalen. Fakultetsopponent är fil.dr Bo Knarrström, Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund.

Kontaktinformation
Anders Olofsson är född 1963 i Pengsjö utanför Vännäs.

Han nås på institutionen för arkeologi och samiska studier:
Tel: 090 786 56 91
Tel hem: 090-13 66 18
E-post: anders.olofsson@mbox326.swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera