Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2003

Nya rön om muskelskada och träningsvärk

Orsaken till en vanlig muskelvärk hos tränande idrottare är inte en skada utan snarare en förstärkning av muskelfibrerna. Det framgår av den avhandling som Ji-Guo Yu försvarar vid Umeå universitet den 25 september.

S.k. “fördröjd muskelvärk”, delayed onset muscle soreness (DOMS), är vanlig hos idrottare på alla nivåer. Symtomen varierar från lätt ömhet till allvarlig och rörelsehindrande smärta. Man har antagit att excentriskt muskelarbete (som utförs samtidigt som muskeln förlängs) medför större påfrestningar på muskelfibrer och bindväv än statiskt eller koncentriskt (när muskeln förkortas) arbete. Denna högre påfrestning skulle ge en initial skada som sedan förvärras av bl.a. inflammationsprocesser.

Avhandlingen omvärderar denna vanliga syn på orsakerna till DOMS, som innebär att skadan huvudsakligen skulle ligga i Z-banden, de områden där sarkomererna (segmenten i muskelfibrillerna) fäster till varandra. Sammanfattningsvis stöder studierna antagandet att fibrillerna i de muskler som utsätts för excentriskt arbete anpassar sig genom att lägga till nya sarkomerer. Sådan förändringar kunde påvisas med ektronmikroskop och andra metoder i prover som tagit 2-3 dagar och ca en vecka efter träningstillfället. Det rör sig alltså inte, som man tidigare trott, om en skada på utan snarare en förstärkning av muskelfibrerna. Det förklarar också det faktum att ytterligare träning inte förvärrar besvären vid DOMS.

Tre metoder för excentrisk muskelträning användes som modell för att framkalla värk av den här typen hos unga och friska försökspersoner. Alla använda träningsmetoder framkallade DOMS-smärtor som var mest intensiva ca 48 timmar efter träningstillfället. Vävnadsprover, biopsier, från musklerna togs från både försökspersoner och kontrollpersoner med jämna mellanrum. Proverna analyserades med olika metoder, bl.a. immunohistokemiska, och med elektronmikroskopi.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, enheten för anatomi, och har titeln “Re-evaluation of exercise-induced muscle soreness: an immunohistochemical and ultrastructural study”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Stora föreläsningssalen, anatomi, Biologihuset.
Fakultetsopponent är professor Bengt Saltin, Köpenhamns universitet, Danmark.

Kontaktinformation
Ji-Guo Yu är doktorand vid enheten för anatomi, tel. 090-786 57 90, e-post: yu.jiguo@anatomy.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera