Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2003

Nanoteknologiföretaget Nanoxis säkrar såddfinansiering

Det göteborgsbaserade nanobioteknologiföretaget Nanoxis AB har i dagarna säkrat en finansiering på 1,75 Mkr. Investerare är Creandum KB, Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG), Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB (GU Holding AB) och AB Chalmersinvest. I dagsläget fokuserar företaget på plattformar (“proteinchip”) för separation och kvantifiering av en viss typ av målproteiner vilka har stor betydelse för läkemedelsutveckling och bioteknikbranschen.

– Det känns spännande att vara ett av de första svenska företag som utvecklar en hel portfölj av produkter baserade på uppfinningar inom nanoteknologiområdet, säger VD Ahmet Senoglu. Nanoxis patentportfölj är baserad på banbrytande forskningsresultat och kommer att öppna nya möjligheter för tillverkning av komplexa och extremt miniatyriserade teknologiplattformar för användning främst inom bioteknik och mikroelektronik. Vi tillgodoser behov inom stora marknader såsom proteomik, läkemedels- och mikroelektronikindustrierna. Tack vara detta avtal, tidigare bidrag och villkorslån kan vi utveckla vår första prototyp och dessutom säkra vår patentportfölj.

– Nanoxis är ett intressant företag på grund av sin unika teknologi, ett synnerligen kompetent team och den stora marknadspotentialen. Företaget har på ett tidigt stadium skapat ett stort kundintresse för sin teknologi, vilket vi bedömer som mycket viktigt för unga företag, säger Staffan Helgesso, Managing Partner, Creandum.

Företaget följer sin finansieringsplan genom att nu ta in externa investerare för att finansiera rörelsen. Förutom riskkapital har företaget även erhållit finansiering i form av lån från Västra Götalandsregionen, Innovation Västra Götaland och Nutek, samt ett bidrag på 1,5 Mkr från VINNOVAs BioNanoIT-program.

Nanoxis AB bakgrund
Nanoxis AB grundades i november 2002 som en avknoppning från Chalmers tekniska högskola. Grundare är professor Owe Orwar och hans forskargrupp, samt VD Ahmet Senoglu. Nanoxis patent står för tekniska lösningar för konstruktion och tillverkning av kompakta och skalbara nanofluidiska och nanoelektroniska kretsar, såväl som nanorobotik. I dagsläget fokuserar företaget på ett proteinchip för separation och kvantifiering av en viss typ av målproteiner. Kombinationen av en stark patentplattform och en hög potential för företagets nanoteknologi, gör Nanoxis unikt i Sverige och begränsar konkurrensen till ett fåtal företag.
Mer specifikt utvecklar Nanoxis nanotillverkningsmetoder och integrerad nanoutrustning baserad på mjuka material med speciella egenskaper. Nanoxis forskargrupp har utvecklat metoder for tillverkning av helt nya komponenter och mikroflödessystem som kombinerar extrem småskalighet med komplex funktion. Teknologin baseras på koncept som självkonstruktion, självorganisation och funktioner från inbyggda molekylärstrukturer. Det finns idag en snabb utveckling av mikroanalyssystem inom biotekniken med ett stort antal internationella projekt.

Kontaktinformation
Kontakt info:
Ahmet Senoglu, VD
Tel: 70 658 5486
ahmet.senoglu@nanoxis.com
www.nanoxis.com

Staffan Helgesson, Managing Partner, Creandum KB
Tel: 70 377 6582
staffan.helgesson@creandum.com
www.creandum.com

Creandum KB är ett riskkapitalbolag som investerar i och utvecklar nystartade teknikföretag i Norden. Initiativtagare till fonden är 6:e AP-fonden och Skandia Liv. Målet är att skapa ett konkurrenskraftigt riskkapitalbolag vilket bidrar till bildandet av starka tillväxtföretag inom tekniksektorn i Norden. www.creandum.com

Teknikbrostiftelsen Göteborg gör insatser som katalyserar och stödjer ett förbättrat utnyttjande av högskolans kunskap och kompetens i nya och befintliga företag. Utveckling av högskolenära innovationssystem och såddfinansiering i tidiga skeden är prioriterade insatsområden för
stiftelsen. www.tbsg.se

Holdingbolaget vid Göteborgs universitet (GU Holding AB) utvecklar nya företag baserade på akademisk spetskompetens och forskningsresultat från Göteborgs universitet. Bolaget grundades 1996 och är helägt av universitetet. För mer information, välkommen till: www.holding.gu.se

AB Chalmersinvest medverkar i utveckling och finansiering av företag inom högskolesfären i Göteborgsområdet. www.chalmersinvest.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera